Bảo hiểm xã hội tỉnh Lai Châu vững bước thực hiện chính sách an sinh xã hội

31/01/2020 03:18 PM


Năm 2019, toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, lao động thuộc Bảo hiểm xã hội tỉnh Lai Châu đã không ngừng nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc chức năng, nhiệm vụ về tổ chức thực hiện chính sách bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội (BHXH), bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế (BHYT) cho người lao động và Nhân dân trong tỉnh; từng bước khẳng định và nâng cao vị thế, vai trò của Ngành BHXH trong lĩnh vực an sinh xã hội. Phóng viên Báo Lai Châu có cuộc trao đổi với ông Đinh Gia Tăng - Phó Giám đốc Phụ trách BHXH tỉnh về vấn đề này.

Đồng chí Đinh Gia Tăng – Phó Giám đốc phụ trách BHXH tỉnh

Phóng viên (P.V): Năm 2019, cùng với sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sự phối hợp, tạo điều kiện của các sở, ngành, các cấp chính quyền, đoàn thể địa phương, ngành BHXH tỉnh đã vượt lên những khó khăn, thách thức và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Đồng chí có thể đánh giá khái quát những kết quả nổi bật của đơn vị trong năm qua?

Đồng chí Đinh Gia Tăng - Phó Giám đốc phụ trách BHXH tỉnh: Để từng bước thực hiện mục tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp (BHTN) được Thủ tướng Chính phủ, BHXH Việt Nam và UBND tỉnh giao năm 2019. Bằng nhiều giải pháp đồng bộ và hiệu quả, BHXH tỉnh Lai Châu đã triển khai thực hiện và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, kế hoạch. Cụ thể như:

Về phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT: tính đến 31/12/2019, toàn tỉnh có 30.164 người tham gia BHXH bắt buộc, 2.009 người tham gia BHXH tự nguyện, 23.612 người tham gia bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp. Đối tượng tham gia BHXH tự nguyện tăng 135%, đối tượng tham gia BHYT: 441.370 người (bao gồm cả lực lượng vũ trang) tăng 1,8% so với năm 2018, tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 96% dân số trong tỉnh, đạt chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định 1167/QĐ-TTg ngày 28/6/2016 và UBND tỉnh giao tại Quyết định 1704/QĐ-UBND ngày 19/12/2016. Theo đó, số thu BHXH, BHYT, BHTN đã hoàn thành vượt mức kế hoạch. Toàn tỉnh thu được 861.583 triệu đồng, đạt 102,3% kế hoạch giao thu của BHXH Việt Nam. Tỷ lệ nợ BHXH, BHYT, BHTN giảm xuống dưới 1% trên tổng số phải thu, thấp hơn tỷ lệ BHXH Việt Nam giao (1,54%).

Chính sách BHXH, BHYT, BHTN được quan tâm đặc biệt: Đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 quyền lợi trên 6.000 đối tượng hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng; 4.332 lượt người lao động hưởng trợ cấp ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe với tổng số tiền 43.638 triệu đồng. Công tác cấp sổ BHXH, thẻ BHYT được quan tâm, 100% người lao động đang tham gia BHXH đã được cấp sổ BHXH, 488.029 người tham gia BHYT đã được cấp thẻ BHYT, đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 mọi điều kiện thuận lợi cho người tham gia khi giải quyết hưởng các chế độ BHXH và chăm sóc sức khỏe BHYT. Khám chữa bệnh BHYT cho 680.385 lượt người với tổng chi phí KCB BHYT là 298.742 triệu đồng; quản lý quỹ BHYT đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 trong dự toán UBND tỉnh giao không bị vượt quỹ.

 Phóng viên: Xin đồng chí cho biết để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, BHXH tỉnh đã triển khai những giải pháp hữu hiệu nào?

Đồng chí Đinh Gia Tăng - Phó Giám đốc phụ trách BHXH tỉnh: BHXH tỉnh đã tích cực tham mưu Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh trong công lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh, trong đó xây dựng lộ trình phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN đồng thời xác định các nhiệm vụ, giải pháp và quy định trách nhiệm của các cơ quan liên quan thực hiện lộ trình để đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 tổ chức, triển khai thực hiện có hiệu quả.

Bên cạnh đó, BHXH tỉnh đặc biệt quan tâm công tác tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT, BHTN nhằm nâng cao nhận thức cho người lao động và nhân dân trên địa bàn, trong đó đã triển khai nhiều hình thức tuyên truyền phù hợp với từng nhóm đối tượng như phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thông tin kết quả thực hiện chính sách BHXH, BHYT của Ngành BHXH và của tỉnh Lai Châu và phối hợp với các cơ quan liên quan (Y tế, Bưu điện, các tổ chức đoàn thể…) tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT mới có hiệu lực thi hành từ năm 2019; phối hợp với Bưu điện mở nhiều hội nghị tuyên truyền để phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện và BHYT hộ gia đình; phối hợp đăng tải trên Báo Lai Châu, Website BHXH tỉnh, Website BHXH Việt Nam, Cổng thông tin điện tử tỉnh Lai Châu hàng trăm tin, bài, phóng sự có nội dung tuyên truyền về chính sách BHXH, BHYT và phản ánh các hoạt động nổi bật, kết quả thực hiện nhiệm vụ của BHXH tỉnh và BHXH các huyện, thành phố; tham gia Cuộc thi “Viết về bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế” hướng tới kỷ niệm 25 năm ngày thành lập BHXH Việt Nam (16/02/1995-16/02/2020) với 72 bài viết dự thi; cấp phát tờ rơi, tờ gấp tuyên truyền BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình, BHYT HSSV cho các trường học, đại lý thu, hộ dân cư trên địa bàn các huyện, thành phố…

Tập trung chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, BHXH cấp huyện tăng cường thu, thu nợ BHXH, trong đó đã bám sát các đơn vị có số nợ lớn, thời gian nợ kéo dài; thành lập nhiều tổ thu nợ để đôn đốc thu hồi nợ, phấn đấu giảm nợ BHXH, BHYT, BHTN. Đồng thời đã tích cực thanh tra, kiểm tra thực hiện chính sách BHXH, BHYT theo hướng: Phối hợp với các ngành liên quan (Thanh tra Nhà nước, Thanh tra lao động, Công an tỉnh, Sở Y tế) thực hiện 11 cuộc thanh tra, kiểm tra tại 9 đơn vị sử dụng lao động (SDLĐ), 2 cơ sở KCB. BHXH tỉnh thực hiện 17 cuộc thanh tra chuyên ngành BHXH, BHYT, BHTN tại 57 đơn vị SDLĐ; 7 cuộc thanh tra đột xuất BHXH, BHYT, BHTN tại 9 đơn vị SDLĐ; 23 cuộc kiểm tra đối với 04 BHXH huyện/thành phố, 38 đơn vị SDLĐ; kiểm tra 05 cơ sở KCB BHYT, 06 Đại lý thu, chi trả. Đạt 103% kế hoạch BHXH Việt Nam giao; giải quyết kịp thời đơn thư, kiến nghị.. Qua thanh tra, kiểm tra đã phát hiện 76 lao động đóng thiếu mức quy định, trích nộp BHXH, BHYT, BHTN với số tiền phải truy thu: 93.726.474 đồng; 57 lao động đóng thiếu thời gian tham gia BHXH, BHYT, BHTN với số tiền phải truy thu: 568.767.667 đồng; 04 lao động được điều chỉnh giảm do đóng sai đối tượng với số tiền: 26.222.215 đồng; 46 lao động đóng thừa mức quy định được điều chỉnh giảm với số tiền: 26.234.357 đồng; 15 lao động vừa hưởng chế độ BHXH vừa đi làm, hưởng lương, yêu cầu thu hồi về quỹ BHXH số tiền 6.989.281 đồng; không chấp nhận chi phí KCB BHYT do các cơ sở KCB BHYT chi sai quy định phải thu hồi số tiền: 448.507.841 đồng.

Công tác cải cách hành chính được quan tâm thực hiện theo hướng: tất cả các nội dung nghiệp vụ đã ứng dụng phần mềm quản lý và dữ liệu được quản lý tập trung, thống nhất, liên thông với cả nước; thủ tục hành chính thường xuyên được rà soát, những thủ tục không cần thiết được cắt giảm tối đa; giao dịch điện tử trong đăng ký tham gia, báo phát sinh tăng, giảm, giải quyết hưởng các chế độ BHXH ngắn hạn được triển khai đồng bộ, có trên 90% đơn vị SDLĐ thực hiện giao dịch điện tử đã tạo điều kiện cho đơn vị, người tham gia thực hiện các giao dịch với cơ quan BHXH được nhanh chóng, thuận lợi.  

Bên cạnh đó, lãnh đạo BHXH tỉnh đã quan tâm xây dựng đội ngũ viên chức, lao động các phòng nghiệp vụ, BHXH cấp huyện tinh thông về nghiệp vụ, trong sạch về phẩm chất, có ý chí phấn đấu, trung thành, trách nhiệm, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu; không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ để có thể đáp ứng yêu cầu đòi hỏi ngày càng cao của công việc.

Chủ động phát động, tổ chức kết hợp phong trào thi đua năm 2019 với các phong trào thi đua theo đợt, theo chuyên đề, gắn các phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ chính trị của Ngành với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/05/2016 của Bộ Chính trị. Thực hiện các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu thi đua đã đề ra.

PV: Bên cạnh những kết quả đã đạt được, ngành còn gặp những khó khăn vướng mắc gì cần tháo gỡ thưa đồng chí?

Đồng chí Đinh Gia Tăng - Phó Giám đốc phụ trách BHXH tỉnh: Vẫn còn không ít khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thực hiện các chính sách BHXH, BHYT như: Trong lĩnh vực phát triển đối tượng tham gia khó khăn nhất là phát triển đối tượng tham gia BHXH bắt buộc và BHTN do đặc thù trên địa bàn tỉnh Lai Châu chủ yếu là các doanh nghiệp, hộ kinh doanh cá thể vừa và nhỏ, số lượng lao động ít, hoạt động kinh doanh không thuận lợi, đồng thời do nhận thức của người quản lý doanh nghiệp, chủ hộ kinh doanh cá thể còn hạn chế nên việc rà soát, khai thác phát triển đối tượng tham gia BHXH bắt buộc, BHTN không được thuận lợi. Mặt khác việc phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình cũng gặp không ít khó khăn do trong thời gian tới người dân ở các xã đã thoát nghèo sẽ không được NSNN hỗ trợ đóng BHYT; mặt khác mức sống của đồng bào dân tộc thiểu số vẫn nhiều khó khăn nên vẫn trông chờ vào sự hỗ trợ của Nhà nước. Đồng hành với khó khăn trong công tác phát triển đối tượng tham gia thì công tác thu hồi nợ tại các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể cũng không thuận lợi nên BHXH tỉnh sẽ tiếp tục các biện pháp đôn đốc thu, thu nợ quyết liệt hơn trong năm 2020.

Bên cạnh đó, việc triển khai tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT, BHTN tới các doanh nghiệp và các xã vùng sâu, vùng xa gặp nhiều khó khăn. Các Đại lý thu BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh hoạt động chưa hiệu quả, nhân viên đại lý thu do kiêm nhiệm nhiều nhiệm vụ nên chưa chủ động, tích cực trong việc vận động, tuyên truyền các đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình dẫn đến việc mở rộng đối tượng tham gia còn hạn chế.

Phóng viên: Năm 2020, ngành BHXH đề ra những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm gì để hoàn thành các mục tiêu đề ra, thưa đồng chí?

Đồng chí Đinh Gia Tăng - Phó Giám đốc phụ trách BHXH tỉnh: Cùng với sự kiện Ngành BHXH kỷ niệm 25 năm ngày thành lập ngành (16/02/1995-16/02/2020) BHXH tỉnh Lai Châu xác định một số nhiệm vụ quan trọng cần triển khai trong năm 2020 đó là: Tập trung mọi biện pháp phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT đạt mục tiêu 96,8% dân số trong tỉnh tham gia BHYT được giao tại Quyết định số 1704/QĐ-UBND ngày 09/12/2016 của UBND tỉnh; tăng 3% đối tượng tham gia BHXH bắt buộc, 30% đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, tăng 4% đối tượng tham gia BHTN so với năm 2019 theo Kế hoạch số 1836/KH-UBND ngày 19/11/2018 của UBND tỉnh. Tiếp tục đôn đốc thu, thu nợ BHXH, BHYT, BHTN để hoàn thành và vượt kế hoạch năm 2019. Triển khai cấp thẻ BHYT điện tử theo đúng lộ trình của Ngành để tạo điều kiện cho người tham gia BHYT được đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 quyền lợi, thuận lợi khi đi khám chữa bệnh BHYT. Tiếp tục giải quyết kịp thời các chế độ BHXH, BHTN, đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 quyền lợi BHXH, BHYT cho người tham gia. Quản lý chặt chẽ quỹ BHXH, quỹ BHYT, đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 không bị thất thoát và trong phạm vi dự toán được giao. Tiếp tục hiện đại hóa công nghệ thông tin trong tất cả các lĩnh vực nghiệp vụ của ngành; triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4 đối với từng lĩnh vực của Ngành…để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các đơn vị, người lao động và nhân dân trên địa bàn.

 

Nhân dân đến giao dịch tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính BHXH tỉnh

Để thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trên trong năm 2020, BHXH tỉnh sẽ tiếp tục tranh thủ sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; phối hợp chặt chẽ với các ngành liên quan trong tổ chức, triển khai thực hiện; chủ động triển khai các giải pháp như tăng cường công tác tuyên truyền chế độ, chính sách BHXH, BHYT với các hình thức tuyên truyền phù hợp, hiệu quả, nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về vai trò, ý nghĩa và tính nhân văn sâu sắc của chính sách BHXH, BHYT, về quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm của đơn vị sử dụng lao động và người lao động; tổ chức các hội nghị tuyên truyền chính sách BHXH tại các địa bàn dân cư; tuyên truyền trực tiếp đến từng hộ gia đình để vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện; tổ chức các buổi tọa đàm, đối thoại trực tiếp để đưa chính sách BHXH tự nguyện đến với người dân. Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra chuyên ngành tại các đơn vị nợ đọng BHXH, BHYT để kịp thời chấn chỉnh và kiến nghị xử lý các hành vi vi phạm pháp luật.

Cùng với đó, phát động các phong trào thi đua gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; nhân rộng điển hình tiên tiến trong công tác, học tập nâng cao trình độ, tạo khí thế thi đua sôi nổi cho từng cá nhân và tập thể; khen thưởng, động viên kịp thời các tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, ảnh hưởng tới hiệu quả hoạt động của ngành. Đặc biệt, để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, BHXH tỉnh luôn lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm mục tiêu phấn đấu.

Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, lao động BHXH tỉnh luôn tự hào về những đóng góp của mình đối với sự nghiệp an sinh xã hội của tỉnh. Và để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, mỗi cán bộ, công chức, viên chức, lao động BHXH tỉnh sẽ không ngừng đổi mới, nâng cao phẩm chất chính trị, bản lĩnh nghề nghiệp; tiếp tục ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện nhiệm vụ, xây dựng đơn vị trở thành địa chỉ tin cậy của đối tượng tham gia, hưởng thụ các chế độ BHXH, BHYT trong toàn tỉnh./.

                                                                                    Bình Minh - Báo Lai Châu

  • TIN BÀI LIÊN QUAN