Cấp, gia hạn thẻ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế trong thời gian cách ly theo Chỉ thị 16/CT-TTG ngày 31/3/2020 của Thủ tướng chính Chính phủ

07/04/2020 12:27 PM


Để đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 quyền lợi cho người dân tham gia và hưởng chính sách Bảo hiểm y tế (BHYT) theo quy định của pháp luật trong thời gian thực hiện cách ly theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ

Ảnh: ST

Để đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 quyền lợi cho người dân tham gia và hưởng chính sách Bảo hiểm y tế (BHYT) theo quy định của pháp luật trong thời gian thực hiện cách ly theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 và Thực hiện hướng dẫn số 1071/BHXH-BT ngày 01/04/2020 của Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam về việc cấp, gia hạn thẻ BHYT, BHXH tỉnh Lai Châu đã ban hành văn bản triển khai đến các đại lý thu Bưu điện, theo đó:

Từ ngày 06/4/2020 đến ngày 15/4/2020, các Đại lý thu Bưu điện thực hiện tiếp nhận hồ sơ và tiền đóng BHYT đối với các trường hợp tăng mới hoặc gia hạn thẻ BHYT từ người tham gia hoặc từ Đại lý thu khác, trong trường hợp chưa nộp tiền ngay cho cơ quan BHXH số tiền đã thu của những trường hợp này thì thực hiện gửi tin nhắn cam kết đồng thời ghi rõ họ và tên; ngày, tháng, năm sinh; mã số BHXH; địa chỉ của người tham gia đến Trưởng phòng Quản lý thu thuộc BHXH tỉnh, Giám đốc BHXH cấp huyện và các viên chức, lao động được phân công tiếp nhận hồ sơ và tiền thu BHYT tự đóng để cơ quan BHXH cấp mới hoặc gia hạn thẻ BHYT cho người tham gia.

Sau ngày 15/4/2020, thời điểm hết thực hiện việc cách ly theo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, các Đại lý thu Bưu điện phải nộp ngay số tiền đã thu của người tham gia vào tài khoản chuyên thu của cơ quan BHXH đồng thời đối chiếu biên lai thu tiền với cơ quan BHXH theo quy định.

Đại lý thu Bưu điện chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính pháp lý của tin nhắn cam kết gửi cho cơ quan BHXH./.

Vũ Thị Hoài Gương