SÌN HỒ HOÀN THÀNH 97% PHƯƠNG ÁN THỰC HIỆN CHI TRẢ LƯƠNG HƯU VÀ TRỢ CẤP BHXH THÁNG 4, THÁNG 5 NĂM 2020

29/04/2020 02:58 PM


Thực hiện sự chỉ đạo của Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh và Bưu điện tỉnh Lai Châu về việc hướng dẫn chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 4, tháng 5/2020. Theo đó, công tác chi trả chế độ hưu trí, trợ cấp BHXH cho người hưởng tháng 4, tháng 5 được thực hiện trong một kỳ chi trả từ ngày 16/4/2020 đến 30/4/2020. Huyện Sìn Hồ có tổng: 16 điểm chi trả, trong đó có 01 tổ chi trả tại Trung tâm thị trấn huyện, 15 tổ chi trả tại các xã.

            BHXH huyện đã phối hợp cùng với Bưu điện huyện Sìn Hồ xây dựng kế hoạch chi trả căn cứ vào số người hưởng, số tiền chi trả để xây dựng các tuyến chi trả và lịch chi trả phù hợp đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 an toàn tiền mặt và thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh theo đúng tinh thần Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19. Bên cạnh đó, Bưu điện huyện đã thực hiện tuyên truyền phát thanh tại các xã, thị trấn về phương án chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 4, tháng 5/2020, thông báo đến người hưởng các nội dung thay đổi về phương thức chi trả, thời gian và địa điểm chi trả, đồng thời phối hợp chặt chẽ với Ủy ban nhân dân xã, trưởng khu phố, trưởng bản trong việc thông báo kịp thời cho các đối tượng thụ hưởng.

          Từ ngày 16/4/2020, Bưu điện huyện Sìn Hồ bắt đầu triển khai chi trả tiền mặt tại nhà cho các đối tượng hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH, chia thành 08 tuyến theo như kế hoạch đã xây dựng, mỗi tuyến có 02 cán bộ chi trả, BHXH huyện cũng bố trí 01 cán bộ đi cùng mỗi tuyến để phối hợp thực hiện kiểm tra đối tượng và rà soát dữ liệu người hưởng theo công văn 1197/BHXH-CSXH ngày 15/04/2020 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Cán bộ BHXH huyện và Bưu điện huyện chi trả lương hưu tại nhà cho người hưởng tại xã Làng Mô

          Tính đến ngày 27/4/2020, đã thực hiện chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH qua tài khoản cho 77 người với số tiền hơn 790 triệu đồng, chi trả tiền mặt tận nhà cho 460 người với số tiền hơn 3,2 tỷ đồng, đạt tỷ lệ chi trả: 97%. Còn một số đối tượng chưa nhận được tiền lương hưu và trợ cấp BHXH do họ không có mặt tại địa bàn. Bưu điện huyện đã chủ động liên hệ với những đối tượng thụ hưởng chưa nhận được tiền và cung cấp số điện thoại cho tổ trưởng các khu, trưởng bản để thông báo cho đối tượng, đề nghị các đối tượng chủ động liên hệ với lãnh đạo Bưu điện huyện, cán bộ chi trả để lựa chọn phương án chi trả tối ưu nhất, đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 đầy đủ quyền lợi cho người hưởng cũng như đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 an toàn công tác phòng dịch.

     

 Chi trả tiền trợ cấp Tuất hàng tháng cho bà  Lò Thị Phanh, xã Pa Khóa, huyện Sìn Hồ

          Việc chi trả gộp lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 4, tháng 5/2020 cho người hưởng tại nhà trong giai đoạn cả nước phòng chống dịch Covid-19 như hiện nay đã nhận được nhiều phản ứng tích cực từ các đối tượng thụ hưởng, đem lại niềm tin cho người dân về chính sách BHXH, BHYT của Đảng và Nhà nước./.

Phạm Ngân - BHXH huyện Sìn Hồ