Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • Văn bản của BHXH Việt Nam (98)
Trích yếu: V/v hướng dẫn công tác truyền thông năm 2020
Ngày ban hành:
15/04/2020
Ngày có hiệu lực:
15/04/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: V/v bổ sung nội dung thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, BHTN tháng 4,5/2020 qua hệ thống bưu điện trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19
Ngày ban hành:
30/03/2020
Ngày có hiệu lực:
30/03/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Kế hoạch cải cách hành chính năm 2020
Ngày ban hành:
09/12/2019
Ngày có hiệu lực:
09/12/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quyết định ban hành Hệ thống tổng hợp và phân tích dữ liệu tập trung ngành BHXH
Ngày ban hành:
22/01/2020
Ngày có hiệu lực:
22/01/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Ban hành quy chế hoạt động Fanpage Bảo hiểm xã hội Việt Nam trên mạng xã hội Facebook
Ngày ban hành:
18/06/2019
Ngày có hiệu lực:
18/06/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quyết định V/v thành lập Fanpage của Bảo hiểm xã hội Việt nam trên mạng xã hội Facebook
Ngày ban hành:
18/06/2019
Ngày có hiệu lực:
18/06/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: 4374/BHXH-PC: V/v hướng dẫn tuyên truyền, phổ biến Luật Tố cáo năm 2018
Ngày ban hành:
06/11/2018
Ngày có hiệu lực:
06/11/2018
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: 3865/BHXH-BT Vv rà soát mã số BHXH để in Mẫu MS1 và TK1-TS
Ngày ban hành:
18/09/2017
Ngày có hiệu lực:
18/09/2017
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực