Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • Văn bản của BHXH tỉnh (64)
Trích yếu: Tuyên truyền chế độ hưu trí và giải quyết BHXH một lần
Ngày ban hành:
17/04/2020
Ngày có hiệu lực:
17/04/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: THÔNG BÁO Về việc phân công nhiệm vụ của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Lai Châu
Ngày ban hành:
13/04/2020
Ngày có hiệu lực:
13/04/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Hướng dẫn chi trả lương hưu trợ cấp BHXH, tháng 4,5/2020 trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19.
Ngày ban hành:
03/04/2020
Ngày có hiệu lực:
03/04/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Thông báo Giới thiệu chức danh và chữ ký của Giám đốc BHXH tỉnh Lai Châu
Ngày ban hành:
15/03/2020
Ngày có hiệu lực:
15/03/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Thông báo phân công chuyên quản đơn vị tham gia BHXH, BHYT, BHTN
Ngày ban hành:
10/03/2020
Ngày có hiệu lực:
10/03/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: THÔNG BÁO: Về việc thực hiện giao dịch trực tuyến trên Cổng dịch vụ công
Ngày ban hành:
20/02/2020
Ngày có hiệu lực:
20/02/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Thông báo cơ sở y tế nhận đăng ký KCB BHYT ban đầu năm 2020 trên địa bàn tỉnh Lai Châu
Ngày ban hành:
19/11/2019
Ngày có hiệu lực:
01/01/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: KH thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 BCH TW Đảng Khóa XII về cải cách chính sách BHXH
Ngày ban hành:
21/02/2019
Ngày có hiệu lực:
21/02/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực