Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • Văn bản của Trung Ương (14)
Trích yếu: 47/2016/NĐ-CP Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang
Ngày ban hành:
21/09/2016
Ngày có hiệu lực:
21/09/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: 19-2016/NQ-CP những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực..
Ngày ban hành:
15/08/2016
Ngày có hiệu lực:
15/08/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: 55/2016/NĐ-CP: Điều chỉnh mức lương hưu, trợ cấp mất sức lao động, trợ cấp hằng tháng...
Ngày ban hành:
12/07/2016
Ngày có hiệu lực:
12/07/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: 30/2016/NĐ-CP: Quy định chi tiết hoạt động đầu tư từ quỹ BHXH, BHYT, BHTN
Ngày ban hành:
05/05/2016
Ngày có hiệu lực:
05/05/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: 134/2015/NĐ-CP: Quy định chi tiết một số điều của luật bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội về bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội tự nguyện
Ngày ban hành:
27/04/2016
Ngày có hiệu lực:
27/04/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: 28/2015/NĐ-CP: Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp
Ngày ban hành:
27/04/2016
Ngày có hiệu lực:
27/04/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: 21/2016/NĐ-CP: Quy định việc thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành về đóng BHXH, BHTN, BHYT
Ngày ban hành:
14/04/2016
Ngày có hiệu lực:
14/04/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: 01/2016/NĐ-CP: Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của BHXH Việt Nam
Ngày ban hành:
23/02/2016
Ngày có hiệu lực:
23/02/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực