Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • Văn bản của UBND tỉnh Lai Châu (2)
Trích yếu: Triển khai kết nối liên thông đăng ký khai sinh, cấp thẻ BHYT
Ngày ban hành:
05/03/2020
Ngày có hiệu lực:
05/03/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: CTHĐ Thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của BCH Trung ương Đảng khoá XII
Ngày ban hành:
17/02/2019
Ngày có hiệu lực:
17/02/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực