Số / Ký hiệu: SO/KYHIEU
Trích yếu: 715/BHXH-CĐBHXH V/v tăng cường nghiệp vụ chế độ BHXH
Loại văn bản:
Văn bản của BHXH tỉnh
Cơ quan ban hành:
Lĩnh vực:
Tải tệp đính kèm:
Người kí:
Ngày ban hành:
18/11/2015
Ngày có hiệu lực:
18/11/2015
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lưc
Nội dung văn bản
SO/KYHIEU: 715/BHXH-CĐBHXH V/v tăng cường nghiệp vụ chế độ BHXH

Ký hiệu: 715/BHXH-CĐBHXH

Ngày ban hành: 18/11/2015

Người ký: Giám đốc Đoàn Thị Làn

Trích yếu: 715/BHXH-CĐBHXH V/v tăng cường nghiệp vụ chế độ BHXH

Cơ quan ban hành: BHXH tỉnh Lai Châu

Phân loại: Văn bản của BHXH tỉnh

Nội dung trong tệp đính kèm: 715/BHXH-CĐBHXH

Đức Thắng


Nội dung trong tệp đính kèm