Số / Ký hiệu: SO/KYHIEU
Trích yếu: 752/BHXH-PT V/v thông báo điểm mới về thu BHXH, BHYT, BHTN; quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT
Loại văn bản:
Văn bản của BHXH tỉnh
Cơ quan ban hành:
Lĩnh vực:
Tải tệp đính kèm:
Người kí:
Ngày ban hành:
14/12/2015
Ngày có hiệu lực:
14/12/2015
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lưc
Nội dung văn bản
SO/KYHIEU: 752/BHXH-PT V/v thông báo điểm mới về thu BHXH, BHYT, BHTN; quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT
752/BHXH-PT V/v thông báo điểm mới về thu BHXH, BHYT, BHTN; quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT

Ký hiệu                        752/BHXH-PT

Ngày ban hành           11/12/2015

Người ký                      Đoàn Thị Làn

Trích yếu                     752/BHXH-PT V/v thông báo điểm mới về thu BHXH, BHYT, BHTN; quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT

Cơ quan ban hành      BHXH tỉnh Lai Châu

Phân loại                     Thông báo

Nội dung trong tệp đính kèm: 752/BHXH-PT

Đức Thắng 

Nội dung trong tệp đính kèm