Số / Ký hiệu: SO/KYHIEU
Trích yếu: 01/2016/NĐ-CP: Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của BHXH Việt Nam
Loại văn bản:
Văn bản của Trung Ương
Cơ quan ban hành:
Lĩnh vực:
Tải tệp đính kèm:
Người kí:
Ngày ban hành:
23/02/2016
Ngày có hiệu lực:
23/02/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lưc
Nội dung văn bản
SO/KYHIEU: 01/2016/NĐ-CP: Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của BHXH Việt Nam
01/2016/NĐ-CP: Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/02/2016.

Nội dung trong tệp đính kèm.

Ký hiệu 01/2016/NĐ-CP
Ngày ban hành 05/01/2016
Người ký Nguyễn Tấn Dũng
Trích yếu 01/2016/NĐ-CP: Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam
Cơ quan ban hành Chính phủ
Phân loại Nghị định
Tệp đính kèm: 01/2016/NĐ-CP

Đức Thắng (Nguồn: Trang tin điện tử Bảo hiểm xã hội Việt Nam)


Nội dung trong tệp đính kèm
  • VĂN BẢN LIÊN QUAN