Số / Ký hiệu: SO/KYHIEU
Trích yếu: Thông báo số 821/TB-BHXH về việc đổi tên Phòng Kiểm tra thành Phòng Thanh tra - Kiểm tra
Loại văn bản:
Văn bản của BHXH tỉnh
Cơ quan ban hành:
Lĩnh vực:
Tải tệp đính kèm:
Người kí:
Ngày ban hành:
15/11/2016
Ngày có hiệu lực:
15/11/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lưc
Nội dung văn bản
SO/KYHIEU: Thông báo số 821/TB-BHXH về việc đổi tên Phòng Kiểm tra thành Phòng Thanh tra - Kiểm tra
Ký hiệu 821/TB-BHXH
Ngày ban hành 15/11/2016
Người ký PGĐ. Nguyễn Chi Lăng
Trích yếu

Đổi tên Phòng Kiểm tra thành Phòng Thanh tra - Kiểm tra trực thuộc BHXH tỉnh

Cơ quan ban hành BHXH tỉnh Lai Châu

Nội dung trong tệp đính kèm: 821/TB-BHXH

Đức Thắng 

Nội dung trong tệp đính kèm