Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • Lĩnh vực Bảo hiểm y tế (2)
Trích yếu: Triển khai kết nối liên thông đăng ký khai sinh, cấp thẻ BHYT
Ngày ban hành:
05/03/2020
Ngày có hiệu lực:
05/03/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Thông báo cơ sở y tế nhận đăng ký KCB BHYT ban đầu năm 2020 trên địa bàn tỉnh Lai Châu
Ngày ban hành:
19/11/2019
Ngày có hiệu lực:
01/01/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực