Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • DANH SÁCH VĂN BẢN (182)
Trích yếu: Văn bản số 4255/BHXH-TCCB
Ngày ban hành:
27/10/2013
Ngày có hiệu lực:
27/10/2013
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: 136/2013/NĐ-CP: Quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 trợ xã hội
Ngày ban hành:
20/10/2013
Ngày có hiệu lực:
20/10/2013
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Văn bản số 4000/BHXH-CSXH
Ngày ban hành:
09/10/2013
Ngày có hiệu lực:
09/10/2013
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: 117/2013/NĐ-CP: Sửa đổi, bổ sung một số điều của NĐ số 130/2005/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2015
Ngày ban hành:
06/10/2013
Ngày có hiệu lực:
06/10/2013
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: 95/2013/NĐ-CP: xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực LĐ, BHXH,đưa NLĐ VN đi làm việc nước ngoài
Ngày ban hành:
21/08/2013
Ngày có hiệu lực:
21/08/2013
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: NĐ 103/2012/NĐ-CP ban hành 04/12/2012 Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động
Ngày ban hành:
03/12/2012
Ngày có hiệu lực:
03/12/2012
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực