Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • Văn bản của BHXH Việt Nam (98)
Trích yếu: 5243/BHXH-ST: V/v cấp mới, gia hạn thẻ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế năm 2017
Ngày ban hành:
11/01/2017
Ngày có hiệu lực:
11/01/2017
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: 5397/BHXH-TCKT V/v hướng dẫn phí cấp lại, đổi thẻ BHYT
Ngày ban hành:
11/01/2017
Ngày có hiệu lực:
11/01/2017
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: 4656/BHXH-CNTT: V/v rà soát công tác cấp thẻ BHYT năm 2017
Ngày ban hành:
07/12/2016
Ngày có hiệu lực:
07/12/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: 4666/BHXH-CSXH: V/v hướng dẫn về mẫu, in, cấp và quản lý Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH
Ngày ban hành:
05/12/2016
Ngày có hiệu lực:
05/12/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: 4593/BHXH-TCKT: về việc hướng dẫn công tác khóa sổ, lập báo cáo tài chính hàng năm
Ngày ban hành:
04/12/2016
Ngày có hiệu lực:
04/12/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: 4644/BHXH-CSXH: V/v hướng dẫn thanh toán phí giám định y khoa
Ngày ban hành:
04/12/2016
Ngày có hiệu lực:
04/12/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: 3380/BHXH-CSXH V/v hướng dẫn thực hiện Công văn số 3432/LĐTBXH-BHXH ngày 08/9/2016 của Bộ LĐ-TB & XH
Ngày ban hành:
12/10/2016
Ngày có hiệu lực:
12/10/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: 113/BHXH-TCBH V/v Xuất bản và phát hành cuốn sách "Chính sách, pháp luật BHXH hiện hành"
Ngày ban hành:
27/09/2016
Ngày có hiệu lực:
27/09/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực