Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • DANH SÁCH VĂN BẢN (182)
Trích yếu: CTHĐ Thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của BCH Trung ương Đảng khoá XII
Ngày ban hành:
17/02/2019
Ngày có hiệu lực:
17/02/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Chương trình hành động của BHXH tỉnh Lai Châu thực hiện NQ số 01/NQ-Cp ngày 01/01/2019 của Chính Phủ
Ngày ban hành:
17/02/2019
Ngày có hiệu lực:
17/02/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: 4374/BHXH-PC: V/v hướng dẫn tuyên truyền, phổ biến Luật Tố cáo năm 2018
Ngày ban hành:
06/11/2018
Ngày có hiệu lực:
06/11/2018
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: 441/BHXH-QLT: Vv mức đóng BHXH, BHTN, BHYT, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm TNLĐ-BNN theo mức lương cơ sở mới
Ngày ban hành:
04/07/2018
Ngày có hiệu lực:
04/07/2018
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Thông báo Vv triển khai hệ thống Giao dịch điện tử đối với các thủ tục giải quyết hưởng chế độ BHXH
Ngày ban hành:
21/01/2018
Ngày có hiệu lực:
21/01/2018
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: BHXH tỉnh Lai Châu thông báo lãi suất chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN
Ngày ban hành:
21/01/2018
Ngày có hiệu lực:
21/01/2018
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Hướng dẫn đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ - BNN từ ngày 01/01/2018
Ngày ban hành:
14/01/2018
Ngày có hiệu lực:
14/01/2018
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: 830/BHXH-GĐBHYT Vv thông báo cơ sở nhận đăng ký KCB ban đầu cho đối tượng ngoại tỉnh
Ngày ban hành:
10/10/2017
Ngày có hiệu lực:
10/10/2017
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực