Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • Văn bản của BHXH Việt Nam (98)
Trích yếu: 3192/BHXH-VP: V/v chấn chỉnh công tác bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 vệ bí mật nhà nước.
Ngày ban hành:
25/08/2016
Ngày có hiệu lực:
25/08/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: 3220/BHXH-CSXH: V/v điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hàng tháng
Ngày ban hành:
23/08/2016
Ngày có hiệu lực:
23/08/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: 3181/BHXH-TT: V/v đẩy mạnh công tác tuyên truyền BHYT học sinh, sinh viên năm học 2016-2017
Ngày ban hành:
23/08/2016
Ngày có hiệu lực:
23/08/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: 2897/BHXH-TCCB: Góp ý dự thảo QĐ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu TC của BHXH ĐP
Ngày ban hành:
23/08/2016
Ngày có hiệu lực:
23/08/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: 2848/TB-BHXH: Thông báo con dấu, chức danh và chữ ký của Giám đốc và các PGĐ Trung tâm Truyền thông
Ngày ban hành:
23/08/2016
Ngày có hiệu lực:
23/08/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: 1101/QĐ-BHXH V/v ban hành tài liệu đặc tả khuôn dạng hồ sơ và chuẩn trao đổi dữ liệu
Ngày ban hành:
23/08/2016
Ngày có hiệu lực:
23/08/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: 2573/BHXH-TCCB: V/v lập hồ sơ công chức dự thi nâng ngạch CVC, CVCC năm 2016
Ngày ban hành:
13/07/2016
Ngày có hiệu lực:
13/07/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: 2185/KH-BHXH: Kế hoạch tổ chức các hoạt động truyền thông nhân Ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam 01/7/2016
Ngày ban hành:
16/06/2016
Ngày có hiệu lực:
16/06/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực