Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • Văn bản của BHXH tỉnh (64)
Trích yếu: 663/BHXH-CĐBHXH V/v điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hàng tháng theo NĐ số 55/2016/NĐ-CP
Ngày ban hành:
27/09/2016
Ngày có hiệu lực:
27/09/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: 614/BHXH-CĐBHXH V/v giải quyết bổ sung trợ cấp ốm đau, TS, dưỡng sức PHSK theo mức lương 1210000
Ngày ban hành:
11/09/2016
Ngày có hiệu lực:
11/09/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: 627/BHXH-CNTT V/v hỗ trợ kỹ thuật, xử lý sự cố đường truyền, máy tính
Ngày ban hành:
11/09/2016
Ngày có hiệu lực:
11/09/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: 521/BHXH-CĐBHXH V/v phân cấp giải quyết hưởng trợ cấp BHXH một lần và tổng hợp báo cáo
Ngày ban hành:
31/07/2016
Ngày có hiệu lực:
31/07/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: 507/BHXH-GĐYT V/v đính chính công văn số 500/BHXH-GĐYT ngày 21/7/2016 của BHXH tỉnh Lai Châu
Ngày ban hành:
26/07/2016
Ngày có hiệu lực:
26/07/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: 496/QĐ-BHXH V/v ban hành nội quy tiếp công dân của Bảo hiểm xã hội tỉnh Lai Châu
Ngày ban hành:
26/07/2016
Ngày có hiệu lực:
26/07/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: 500/BHXH-GĐYT V/v KCB BHYT đối với thẻ BHYT đăng ký KCB ban đầu tại TTYT dự phòng thành phố
Ngày ban hành:
21/07/2016
Ngày có hiệu lực:
21/07/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: 435/KH-BHXH Kế hoạch tổ chức Hội nghị tập huấn triển khai Hệ thống thông tin giám định BHYT
Ngày ban hành:
28/06/2016
Ngày có hiệu lực:
28/06/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực