• HỎI ĐÁP
Người gửi:
Người dân
Email:
nguoigui@gmail.com
Ngày gửi:
07/11/2018
Lĩnh vực:
Bảo hiểm xã hội
Trạng thái:
Đã trả lời
Nội dung câu hỏi:

Tôi làm việc tại một công ty TNHH và tham gia BHXH từ tháng 1-2015. Cuối tháng 9-2018, HĐLĐ của tôi hết hạn, công ty không ký tiếp và ngừng đóng BHXH, BHYT. Do dự kiến sẽ sinh con vào tháng 11-2018 nên tôi đã làm thủ tục đăng ký mua BHYT tự nguyện tại địa phương

Trả lời bởi:
BHXH Lâm Đồng
Ngày trả lời:
07/11/2018
File đính kèm:
Câu trả lời:

Theo quy định, đơn vị, doanh nghiệp phải thực hiện lập, nộp hồ sơ; trích nộp tiền BHXH, BHYT theo đúng quy trình, quy định của pháp luật. Trường hợp đơn vị lập danh sách báo giảm chậm, đơn vị phải đóng số tiền BHYT của các tháng báo giảm chậm và thẻ BHYT có giá trị sử dụng đến hết các tháng đó. Như vậy, nếu ngày 1-11-2018 công ty mới báo giảm lao động thì sẽ phải đóng BHYT tháng 10, 11 cho chị và thẻ BHYT của chị sẽ có giá trị đến hết tháng 11 nên chị sẽ được hưởng BHYT khi sinh con. Tuy nhiên, chị Hồng cần đốc thúc công ty sớm hoàn tất nghĩa vụ đóng BHXH, BHYT trong thời gian còn thiếu để tránh bị mất quyền lợi vì doanh nghiệp nợ BHXH, BHYT. Trường hợp của chị Hồng cũng đủ điều kiện để hưởng chế độ thai sản vì có đủ 6 tháng tham gia BHXH trong vòng 12 tháng trước khi sinh theo quy định của Luật BHXH.