8 tháng, vốn FDI thực hiện tăng 6,3% so với cùng kỳ 2018

31/08/2019 05:00 PM


Tổng cục Thống kê mới đây cho biết, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài đạt 23 tỷ USD. Vốn thực hiện ước đạt 11,96 tỷ USD, nền kinh tế trong 8 tháng năm 2019 có nhiều chuyển biến tích cực so với cùng kỳ năm ngoái.

 

Trong đó, tổng vốn đăng ký mới là 9,13 tỷ USD; vốn tăng thêm là gần 4 tỷ USD; góp vốn và mua cổ phần đạt 9,51 tỷ đồng.

Về dự án, có 2.406 dự án đăng ký mới; 908 lượt dự án điều chỉnh tăng thêm; 5.235 lượt dự án góp vốn mua cổ phần.

Trong số 103 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, Hồng Kông (Trung Quốc) dẫn đầu với 5,63 tỷ USD; Hàn Quốc đứng thứ hai với 3,48 tỷ USD.

Trong 8 tháng năm 2019, các nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 19 ngành lĩnh vực, trong đó đầu tư tập trung nhiều nhất vào công nghiệp chế biến, chế tạo (15,74 tỷ USD), bất động sản đứng thứ 2 (2,31 tỷ USD). Hà Nội tiếp tục dẫn đầu 56 địa phương thu hút vốn đầu tư nước ngoài, với tổng vốn đăng ký là 5,66 tỷ USD.

Ở chiều ngược lại, đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài trong 8 tháng năm nay có 102 dự án được cấp mới giấy chứng nhận đầu tư với tổng vốn của phía Việt Nam là 339,5 triệu USD; 23 dự án điều chỉnh vốn với số vốn tăng thêm là 99,5 triệu USD.

Trong 8 tháng có 30 quốc gia, vùng lãnh thổ nhận đầu tư của Việt Nam, trong đó Australia là nước dẫn đầu với 178,9 triệu USD, chiếm 40,7% tổng vốn đầu tư; Tây Ban Nha 59,8 triệu USD, chiếm 13,6%; Hoa Kỳ 49,3 triệu USD, chiếm 11,2%.../.

 

Quyết Thắng