Bảo hiểm xã hội tỉnh Lâm Đồng điều chỉnh dữ liệu người hưởng và mức hưởng phụ cấp khu vực đối với người hưởng BHXH sau khi sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lâm Đồng

17/03/2020 02:00 PM


Thực hiện Kế hoạch số 8477/KH-UBND ngày 27/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 833/NQ-UBTVQH14 ngày 17/12/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lâm Đồng; công văn số 5675/LĐTBXH-BHXH ngày 25/12/2019 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc phụ cấp khu vực đối với người đang hưởng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, Bảo hiểm xã hội tỉnh Lâm Đồng thực hiện điều chỉnh dữ liệu người hưởng tại các xã thuộc các huyện Cát Tiên, Đạ Tẻh, Đạ Huoai của tỉnh Lâm Đồng trong phần mềm quản lý người hưởng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, cụ thể như sau:

           

* Huyện Cát Tiên:

- 07 người hưởng ở xã Mỹ Lâm chuyển vào xã Nam Ninh.

  - 19 người hưởng ở xã Tư Nghĩa chuyển vào xã Quảng Ngãi.

* Huyện Đạ Tẻh:

- 18 người hưởng ở xã Hà Đông chuyển vào xã Mỹ Đức.

  - 28 người hưởng ở xã Hương Lâm chuyển vào xã Đạ Lây.

* Huyện Đạ Huoai:

- 06 người hưởng ở xã Đạ M’ri chuyển vào thị trấn Đạ M’ri.

Đồng thời, Bảo hiểm xã hội tỉnh Lâm Đồng thực hiện điều chỉnh mức hưởng phụ cấp khu vực của 03 trường hợp (sau sáp nhập có thay đổi phụ cấp khu vực) theo mức phụ cấp khu vực tại xã mới (02 trường hợp ở thị trấn Đạ M’ri và 01 trường hợp ở xã Mỹ Đức)./.  

HD

  • TIN BÀI LIÊN QUAN