Mức hưởng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế của Người tham gia kháng chiến và bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 vệ Tổ quốc

13/04/2020 03:51 PM


Thời gian qua, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Lâm Đồng nhận được ý kiến phản ánh của một số Người tham gia kháng chiến và bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 vệ Tổ quốc, đề nghị chuyển đổi mức hưởng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế (BHYT) trên thẻ BHYT theo quy định tại Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật BHYT (Nghị định số 146/2018/NĐ-CP). Sau khi xem xét, BHXH tỉnh Lâm Đồng trả lời như sau:

Tại Điểm b Khoản 5 Điều 3 và Điểm g Khoản 1 Điều 14 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP quy định: Người tham gia kháng chiến và bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 vệ Tổ quốc đã được hưởng trợ cấp theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ nhưng không phải là Cựu chiến binh thì mức hưởng BHYT là 80% chi phí khám, chữa bệnh. (Mã quyền lợi trên thẻ BHYT là số 4)

Tuy nhiên, người có thẻ BHYT mang mã quyền lợi số 4 được chuyển đổi lên mã quyền lợi số 2 (mức hưởng BHYT 100%)  trong các trường hợp sau:

- Có một trong các loại giấy tờ xác nhận là người có công với Cách mạng như: Bản sao Huân, Huy chương kháng chiến; Huân, Huy chương chiến thắng; Chứng nhận về khen thưởng tổng kết thành tích kháng chiến và thời gian hoạt động kháng chiến của cơ quan Thi đua - Khen thưởng cấp huyện; Giấy chứng nhận thương binh, bệnh binh, người hưởng chính sách như thương binh hoặc giấy xác nhận của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (nơi đang hưởng trợ cấp hàng tháng hoặc đã giải quyết trợ cấp một lần).

- Cựu chiến binh đã tham gia kháng chiến từ ngày 30/4/1975 trở về trước được xác nhận theo Khoản 7 Điều 2 Nghị định số 150/2006/NĐ-CP.

- Thanh niên xung phong theo Quyết định 170/2008/QĐ-TTg ngày 18/12/2008 và Quyết định số 40/2011/QĐ-TTg ngày 27/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ.

- Người tham gia chiến tranh bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Căm-Pu-Chia, giúp bạn Lào sau ngày 30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc có hồ sơ theo quy định tại Khoản 1 Điều 6 Thông tư liên tịch số 01/2012/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC ngày 05/01/2012 của Liên bộ: Quốc phòng - Lao động Thương binh và Xã hội - Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg.

- Có một trong các loại giấy tờ xác nhận là cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng, con liệt sỹ, người có công nuôi dưỡng liệt sỹ.

- Có một trong các loại giấy tờ hợp pháp xác nhận là người dân tộc thiểu số, người thuộc hộ gia đình nghèo đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế khó khăn, đặc biệt khó khăn; người đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn; người đang sinh sống tại xã đảo, huyện đảo (Sổ hộ khẩu, sổ tạm trú hoặc giấy xác nhận của UBND cấp xã nơi có đối tượng cư trú).

Để việc cấp thẻ BHYT cho người tham gia kháng chiến và bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 vệ Tổ quốc đúng mã đối tượng, mã quyền lợi hưởng, cơ quan BHXH thường xuyên phối hợp với cơ quan quản lý đối tượng để đối chiếu, kiểm tra danh sách đề nghị cấp thẻ nhằm đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 quyền lợi khám, chữa bệnh theo quy định. Trường hợp người tham gia kháng chiến và bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 vệ Tổ quốc cung cấp đầy đủ hồ sơ, giấy tờ làm căn cứ đổi mã quyền lợi hưởng thì cơ quan BHXH sẽ thực hiện cấp đổi thẻ BHYT ngay trong ngày./.

Minh Phượng

  • TIN BÀI LIÊN QUAN