Điều chỉnh chức danh nghề nghiệp độc hại chưa ghi sổ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội

04/05/2020 10:30 PM


Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội vừa chấp nhận ý kiến về việc điều chỉnh chức danh nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm chưa ghi trong sổ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam.    

Đề xuất điều chỉnh này dựa trên tình hình thực tế thời gian qua, nhiều doanh nghiệp vướng mắc khi thực hiện việc điều chỉnh chức danh nghề công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.

dieu chinh chuc danh nghe nghiep doc hai chua ghi so bao hiem xa hoi

Theo đó, người lao động thực tế làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm nhưng ghi chưa đúng chức danh nghề trong sổ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội (BHXH) thì cơ quan BHXH thực hiện điều chỉnh theo quy định tại Điều 98 Luật BHXH.

BHXH Việt Nam cho biết, để đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 quyền lợi của người lao động, BHXH Việt Nam xem xét sửa đổi, bổ sung quy trình thực hiện điều chỉnh thông tin tham gia BHXH đối với người làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm nhưng chưa ghi đúng trong sổ BHXH.

Để việc điều chỉnh diễn ra theo quy định, BHXH Việt Nam đang chỉ đạo BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khi hướng dẫn ghi sổ BHXH đối với người lao động làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm cần ghi đúng tên nghề, công việc theo danh mục do Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành.

Trong quá trình tổ chức thực hiện, đối với từng trường hợp cụ thể, nếu có vướng mắc, BHXH Việt Nam sẽ tổng hợp đề xuất Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội xem xét, giải quyết.

Hoa Quỳnh

https://congthuong.vn/