BHXH Việt Nam tiếp tục cải cách, hiện đại hóa công tác hành chính

09/03/2020 07:35 AM


Nhằm tiếp tục cải cách thủ tục hành chính (TTHC), ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT), phục vụ người tham gia BHXH, BHYT ngày càng tốt hơn, từ cuối năm 2019, BHXH Việt Nam đã ban hành Kế hoạch 4621/KH-BHXH về cải cách hành chính năm 2020.

 

Theo đó, BHXH xác định năm 2020 sẽ tiếp tục kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy ngành BHXH từ Trung ương đến địa phương; nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức về trình độ, năng lực và phẩm chất đạo đức, nêu cao tinh thần “nỗ lực, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo” trong thực hiện nhiệm vụ.

Ảnh minh họa

Toàn Ngành tiếp tục đẩy mạnh triển khai giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH. BHYT, BH thất nghiệp theo các quy định của Chính phủ. Thường xuyên rà soát, đơn giản hóa quy trình nghiệp vụ, cắt giảm các thủ tục đã ban hành; kiểm soát chặt chẽ việc ban hành thủ tục mới. Duy trì nghiêm túc, hiệu quả việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC theo các hình thức như: Bộ phận “Một cửa” tại trụ sở cơ quan BHXH, Trung tâm phục vụ hành chính công cấp tỉnh, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện, qua giao dịch điện tử và qua dịch vụ bưu chính công ích…

Về chi trả các chế độ BHXH, BH thất nghiệp: Tiếp tục chỉ đạo BHXH các tỉnh thực hiện các giải pháp vận động, khuyến khích phát triển người nhận lương hưu, trợ cấp BHXH qua các phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt theo chỉ đạo của Chính phủ. Tiếp tục tăng cường công tác quản lý chi trả các chế độ BHXH, BH thất nghiệp đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 đúng người hưởng, đúng số tiền, an toàn tiền mặt; đổi mới phương thức phục vụ, rút ngắn thời gian chi trả, nâng cao chất lượng phục vụ. Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cơ quan Bưu điện kịp thời tháo gỡ những vướng mắc trong công tác chi trả; mở rộng thí điểm phương án ứng dụng CNTT trong chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH qua Bưu điện.

Bên cạnh đó, Ngành tiếp tục hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm; triển khai hiệu quả hệ thống tương tác đa phương tiện giữa người dân và doanh nghiệp; quản lý, sử dụng văn bản điện tử, ứng dụng chữ ký số.

Tiếp tục hoàn thiện cơ sở hạ tầng, hệ thống cơ sở dữ liệu tập trung, các phần mềm nghiệp vụ; các quy tắc quản lý, khai thác, phân cấp sử dụng các phần mềm nghiệp vụ, đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 an toàn, chặt chẽ, hoạt động có hiệu quả; tăng cường đào tạo, tập huấn nâng cao trình độ kỹ năng, trách nhiệm trong quản lý, khai thác, sử dụng các phần mềm nghiệp vụ cho công chức, viên chức trong toàn Ngành.

Tiếp tục rà soát và chuẩn hóa các quy trình nghiệp vụ theo tiêu chí tích hợp và quản lý bằng CNTT. Cùng với đó, tích cực tuyên truyền nâng cao về vai trò, lợi ích của việc ứng dụng CNTT; đưa tiêu chí ứng dụng CNTT vào một trong những nội dung đánh giá kết quả hoàn thành công việc của các đơn vị, công chức, viên chức.

Tiếp tục triển khai kế hoạch hành động xây dựng Chính phủ điện tử; kết nối các phần mềm quản lý văn bản với Văn phòng Chính phủ; tích hợp hệ thống ISO điện tử; hoàn thiện hệ thống thu nộp, chi trả BHXH điện tử; đồng thời triển khai ứng dụng dịch vụ thông tin trên nền tảng thiết bị di động.

Trong tổ chức thực hiện, BHXH Việt Nam xác định rõ trách nhiệm của lãnh đạo các đơn vị trực thuộc, lãnh đạo BHXH các tỉnh và BHXH cấp huyện với công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ cải cải cách hành chính tại cơ quan, đơn vị mình. Đồng thời yêu cầu, tăng cường công tác kiểm tra thực hiện cải cách hành chính, đặc biệt là kiểm tra việc thực thi nhiệm vụ của công chức, viên chức trong Ngành để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc; động viên, khen thưởng kịp thời những đơn vị, cá nhân thực hiện tốt và kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm. Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến sâu, rộng, có trọng tâm, trọng điểm, bằng nhiều hình thức về các nội dung cải cách hành chính nhằm nâng cao nhận thức của đội ngũ công chức, viên chức về công tác này…

 

PV

https://baohiemxahoi.gov.vn