Để người lao động an tâm làm việc, ngoài chế độ ốm đau, pháp luật bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm còn tạo điều kiện để người lao động được hỗ trợ khi mắc bệnh nghề nghiệp.

Khoản 9, điều 3 Luật An toàn, vệ sinh lao động 2015 quy định, bệnh nghề nghiệp là bệnh phát sinh do điều kiện lao động có hại của nghề nghiệp tác động đối với người lao động. Tuy nhiên, không phải ai mắc bệnh nghề nghiệp cũng được hưởng chế độ này.

Đối tượng, điều kiện hưởng chế độ bệnh nghề nghiệp - Ảnh 1.
H.Lê