Giải thể Trường Quân sự tỉnh Lâm Đồng

06/05/2020 06:50 PM


Chiều 5/5, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Lâm Đồng đã công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về giải thể Trường Quân sự tỉnh Lâm Đồng. 
 
Đại tá Nguyễn Bình Sơn - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Lâm Đồng, trao quyết định điều chuyển đối với cán bộ, sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp của Trường Quân sự tỉnh
Đại tá Nguyễn Bình Sơn - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Lâm Đồng, trao quyết định điều chuyển đối với cán bộ, sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp của Trường Quân sự tỉnh
 
Thực hiện Quyết định số 5777/QĐ-BQP của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về giải thể Trường Quân sự tỉnh Lâm Đồng, theo đó, nhiệm vụ đào tạo sĩ quan dự bị và đào tạo trung cấp chuyên nghiệp ngành quân sự cơ sở được điều chuyển về Trường Quân sự Quân khu 7; điều chuyển nhiệm vụ tập huấn, bồi dưỡng cán bộ quân sự tỉnh, huyện, cán bộ cấp xã, dân quân tự vệ, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng 3 và các nhiệm vụ khác về Trung đoàn Bộ binh 994 (thuộc Bộ CHQS tỉnh); bàn giao nguyên trạng trang thiết bị, phương tiện kỹ thuật, cơ sở vật chất, tài sản, tài chính, đất quốc phòng, công tác Đảng, công tác chính trị về Trung đoàn Bộ binh 994.
 
Bộ CHQS tỉnh Lâm Đồng cũng đã công bố quyết định điều động, bổ nhiệm của Bộ Tư lệnh Quân khu 7; đồng thời, công bố các quyết định điều chuyển đối với các cán bộ, sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp của Trường Quân sự tỉnh có trong biên chế về thực hiện nhiệm vụ ở các cơ quan, đơn vị huyện, thành phố trực thuộc Bộ CHQS tỉnh.
 
Đại tá Nguyễn Bình Sơn – Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Lâm Đồng đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của tập thể, đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên Trường Quân sự tỉnh trong thời gian qua, đặc biệt là trong công tác tổ chức đào tạo sĩ quan dự bị, giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh. Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh nhấn mạnh: Việc giải thể Trường Quân sự tỉnh là thực hiện chủ trương đúng đắn của Quân ủy Trung ương – Bộ Quốc phòng nhằm điều chỉnh theo hướng tinh gọn, giảm đầu mối tổ chức phù hợp với yêu cầu của quân đội, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Yêu cầu các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ CHQS tỉnh khẩn trương hoàn tất các công việc còn lại sau khi giải thể nhằm sớm ổn định hoạt động trong thời gian tới.
 
T.VŨ

http://www.baolamdong.vn