Số / Ký hiệu: SOKYHIEU
Trích yếu: Công văn số 1044/BYT-KH-TC, ngày 29/2/2016 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn bổ sung việc thực hiện Thông tư liên tịch số 37/2015/TTLT-BYT-BTC
Loại văn bản:
Văn bản của BHXH tỉnh Lâm Đồng
Cơ quan ban hành:
Lĩnh vực:
Tải tệp đính kèm:
Người kí:
Ngày ban hành:
02/03/2016
Ngày có hiệu lực:
02/03/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lưc
Nội dung văn bản:
SOKYHIEU: Công văn số 1044/BYT-KH-TC, ngày 29/2/2016 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn bổ sung việc thực hiện Thông tư liên tịch số 37/2015/TTLT-BYT-BTC
Nội dung trong tệp đính kèm