Số / Ký hiệu: SOKYHIEU
Trích yếu: Thông báo kết quả đóng BHXH, BHYT, BHTN năm 2015
Loại văn bản:
Văn bản của BHXH tỉnh Lâm Đồng
Cơ quan ban hành:
Lĩnh vực:
Tải tệp đính kèm:
Người kí:
Ngày ban hành:
24/03/2016
Ngày có hiệu lực:
24/03/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lưc
Nội dung văn bản:
SOKYHIEU: Thông báo kết quả đóng BHXH, BHYT, BHTN năm 2015
Nội dung trong tệp đính kèm