Số / Ký hiệu: 166/QĐ-BHXH
Trích yếu: Quyết định số 166/QĐ-BHXH: "Ban hành Quy trình giải quyết hưởng các chế độ BHXH, chi trả các chế độ BHXH, BHTN"
Loại văn bản:
Văn bản của BHXH Việt Nam
Cơ quan ban hành:
Lĩnh vực:
Người kí:
Ngày ban hành:
31/01/2019
Ngày có hiệu lực:
31/01/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lưc
Nội dung văn bản:
166/QĐ-BHXH: Quyết định số 166/QĐ-BHXH: "Ban hành Quy trình giải quyết hưởng các chế độ BHXH, chi trả các chế độ BHXH, BHTN"
Nội dung trong tệp đính kèm