Số / Ký hiệu: 136/BHXH-CSXH
Trích yếu: Trích yếu: V/v thực hiện công văn số 5675/LĐTBXH-BHXH ngày 25/12/2019 của Bộ Lao động - thương binh và Xã hội
Loại văn bản:
Văn bản của BHXH Việt Nam
Cơ quan ban hành:
Lĩnh vực:
Tải tệp đính kèm:
Người kí:
Ngày ban hành:
14/01/2019
Ngày có hiệu lực:
14/01/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lưc
Nội dung văn bản:
136/BHXH-CSXH: Trích yếu: V/v thực hiện công văn số 5675/LĐTBXH-BHXH ngày 25/12/2019 của Bộ Lao động - thương binh và Xã hội
Nội dung trong tệp đính kèm