Số / Ký hiệu: 07/BHXH-PC
Trích yếu: Trích yếu: V/v tiếp tục triển khai thi hành Luật tiếp cận thông tin
Loại văn bản:
Văn bản của BHXH Việt Nam
Cơ quan ban hành:
Lĩnh vực:
Tải tệp đính kèm:
Người kí:
Ngày ban hành:
02/01/2020
Ngày có hiệu lực:
02/01/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lưc
Nội dung văn bản:
07/BHXH-PC: Trích yếu: V/v tiếp tục triển khai thi hành Luật tiếp cận thông tin
Nội dung trong tệp đính kèm