Số / Ký hiệu: 469/BHXH-TTKT
Trích yếu: Về việc tăng cường công tác tiếp công dân giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh
Loại văn bản:
Văn bản của BHXH Việt Nam
Cơ quan ban hành:
Lĩnh vực:
Người kí:
Ngày ban hành:
18/02/2020
Ngày có hiệu lực:
18/02/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lưc
Nội dung văn bản:
469/BHXH-TTKT: Về việc tăng cường công tác tiếp công dân giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh
Nội dung trong tệp đính kèm