Số / Ký hiệu: 327/QĐ-BHXH
Trích yếu: Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của BHXH VN thực hiện và không thực hiện tiếp nhận, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích
Loại văn bản:
Văn bản của BHXH Việt Nam
Cơ quan ban hành:
BHXH tỉnh Lâm Đồng
Lĩnh vực:
Người kí:
Ngày ban hành:
03/03/2020
Ngày có hiệu lực:
03/03/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lưc
Nội dung văn bản:
327/QĐ-BHXH: Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của BHXH VN thực hiện và không thực hiện tiếp nhận, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích
Nội dung trong tệp đính kèm