Đảng bộ BHXH tỉnh Lạng Sơn

11/07/2018 03:44 PM


Đảngbộ BHXH tỉnhLạng Sơn nhiệm kỳ 2017-2020

Đảngbộ BHXH tỉnhLạng Sơn nhiệm kỳ 2017-2020

- Đ/c Đỗ Văn Khoan – Bí thư Đảng bộ

- Đ/c Đặng Minh Dũng – Phó Bí thư Chi bộ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra

- Các Chi bộ trự cthuộcĐảng bộ

+ Chi bộ:Tổchứccán bộ - Văn phòng;

+ Chi bộ:Quảnlýthu – Khai thácvà Thu nợ - Công nghệ thông tin;

+ Chi bộ:Chếđộ BHXH – CấpSổthẻ - Tiếp nhận và trả kết quả thủ tụ chành chính;

+ Chi bộ:Giám định BHYT; Chi bộ Kế hoạch tàichính – Thanh tra kiểm tra.

- Ảnh

Ban chấp hành Đảng bộ ra mắt tại Lễ công bố Quyết định thành lập Đảng bộ BHXH tỉnh Lạng Sơn

 

Ủy ban kiểm tra ra mắt tại Lễ công bố Quyết định thành lập Đảng bộ BHXH tỉnh Lạng Sơn