• CHI TIẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Tên thủ tục Hướng dẫn thực hiện thu BHXH, BHYT, BHTN, BH TNLĐ-BNN, quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT theo Quyết định số 595/QĐ-BHXH.
Loại thủ tục Thủ tục BHXH, BHYT bắt buộc
Lĩnh vực
Cơ quan thực hiện
Ngày ban hành
Trình tự thực hiện
Cách thức thực hiện
Thành phần hồ sơ
Số lượng hồ sơ
Thời hạn giải quyết
Đối tượng thực hiện
Lệ phí
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
Danh sách mẫu tờ khai:
Không có tệp đính kèm
Yêu cầu, điều kiện thực hiện
Cơ sở pháp lý
Thông tin thêm