Hội nghị trực tuyến công tác thu BHXH, BHYT ngày 14/01/2020

15/01/2020 08:16 AM


Sáng ngày 14/01/2020 Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến về công tác thu BHXH, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế (BHYT), Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Trần Đình Liệu dự và chủ trì Hội nghị tại điểm cầu trung ương. Tại điểm cầu Lạng Sơn có sự tham dự của lãnh đạo BHXH tỉnh; lãnh đạo Bưu điện tỉnh; lãnh đạo, cán bộ một số phòng nghiệp vụ của BHXH tỉnh và BHXH 10 huyện.

Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Lạng Sơn

Theo báo cáo của BHXH Việt Nam, tính đến hết năm 2019 có 15,774 triệu người tham gia BHXH, đạt 100,8% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, chiếm khoảng 32,3% lực lượng lao động trong độ tuổi; số người tham gia BHYT là 85,95 triệu người, đạt 100,7% kế hoạch, tăng 2,9% so với năm 2018, chiếm 27,5% lực lượng lao động trong độ tuổi. Tổng thu BHXH, BHYT trong năm 2019 là 368.181 tỷ đồng, đạt 102,4% so với kế hoạch, tăng 10,9% so với năm 2018.

Riêng tại tỉnh Lạng Sơn, năm 2019 có hơn 744.170 người tham gia BHXH, BHYT, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp (BHTN) trên địa bàn tỉnh, đạt 100,2% kế hoạch BHXH Việt Nam giao. Trong đó hơn 54.000 người tham gia BHXH bắt buộc (đạt 101% kế hoạch, tăng 1,6% so với năm 2018); hơn 42.900 người tham gia BHTN (đạt 101,4% kế hoạch, tăng 4,9% so với năm 2018); gần 8.800 người tham gia BHXH tự nguyện (đạt 103,2% kế hoạch, tăng 138,2% so với năm 2018); gần 735.380người tham gia BHYT với tỷ lệ bao phủ BHYT trên địa bàn là 94,08% dân số của tỉnh.

Tổng số thu BHXH, BHYT, BHTN hơn 1.545 tỷ đồng, đạt 103,3% kế hoạch BHXH Việt Nam giao, tăng 9,6% so với cùng kỳ năm 2018. Tổng số nợ toàn tỉnh bằng 3,09% kế hoạch thu BHXH Việt Nam giao, trong đó, nợ của các đơn vị sử dụng lao động bằng 1,49% kế hoạch thu, thấp hơn so với chỉ tiêu phấn đấu giảm nợ BHXH Việt Nam giao cho tỉnh Lạng Sơn 1,3%.

Những kết quả trên là sự nỗ lực của tập thể cán bộ công chức, viên chức, lao động hợp đồng toàn ngành trong thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là công tác tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN; sự phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành trên địa bàn trong việc thực hiện, triển khai chính sách BHXH, BHYT, BHTN; công tác thanh tra chuyên ngành tại các đơn vị sử dụng lao động và công tác thông tin truyền thông được đẩy mạnh..../.

Phạm Hoa