Chi bộ 5 và Chi bộ 3 nhiệm kỳ 2020 - 2022

30/03/2020 10:44 AM


Ngày 27/3/2020 Chi bộ 5 và Chi bộ 3 thuộc Đảng bộ Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Lạng Sơn tổ chức Đại hội lần thứ II nhiệm kỳ 2020-2022.

Toàn cảnh Đại hội Chi bộ 5

Trên tinh thần nghiêm túc, các đảng viên đã bầu ra Đoàn Chủ tịch, nghiêm túc kiểm điểm kết quả lãnh đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội chi bộ nhiệm ký 2017-2020, chỉ ra những khó khăn, thuận lợi cũng như ưu điểm, hạn chế trong suốt nhiệm kỳ vừa qua. Đồng thời, các Chi bộ đã đề ra mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và những giải pháp nhiệm kỳ 2020-2022.

 

Đại hội Chi bộ 3 nhiệm kỳ 2020 - 2022

Đại hội Chi bộ 5 nhiệm kỳ 2020 - 2022

 

Với tinh thần dân chủ, khách quan, công tâm, các Chi bộ đã bầu ra Bí thư và Phó Bí thư Chi bộ mới có phẩm chất, năng lực, trách nhiệm trong công việc và thông qua Nghị quyết, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội./.

Phạm Hoa