Chính phủ dự kiến 6 chế độ hỗ trợ cho người dân, doanh nghiệp gặp khó khăn do dịch Covid – 19

07/04/2020 02:58 PM


Sáng 1-4, tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3-2020, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng đã trình bày dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân, doanh nghiệp gặp khó khăn do dịch Covid-19.

Dự thảo nêu rõ, có 4 nguyên tắc hỗ trợ gồm: Hỗ trợ các đối tượng bị giảm sâu thu nhập, thiếu việc làm, không bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 đảm mức sống tối thiểu; Nhà nước và doanh nghiệp cùng chia sẻ trách nhiệm trong bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 đảm đời sống cho người lao động; việc hỗ trợ phải bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 đảm đúng đối tượng, công khai minh bạch, không để lợi dụng, trục lợi chính sách; ưu tiên dành nguồn lực từ ngân sách nhà nước để thực hiện.

Các biện pháp hỗ trợ gồm 6 nội dung: Hỗ trợ thêm 500 nghìn đồng/tháng trong 3 tháng cho người có công với cách mạng, đối tượng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 trợ xã hội; hỗ trợ 1 triệu đồng/tháng trong 3 tháng cho các hộ nghèo, cận nghèo; hỗ trợ 1,8 triệu đồng/tháng trong 3 tháng cho lao động bị tạm hoãn hợp đồng, nghỉ không lương, giảm thu nhập; người sử dụng lao động được vay ngân hàng chính sách xã hội với lãi suất 0%, thời hạn vay không quá 12 tháng với mức vay tối đa là 50% mức lương tối thiểu vùng/tháng/người để trả lương cho người lao động bị nghỉ việc trong 3 tháng; hỗ trợ 1 triệu đồng/hộ/tháng trong 3 tháng, từ tháng 4 đến tháng 6, đối với các hộ cá thể có doanh thu khai thuế dưới 100 triệu đồng/năm tạm ngừng kinh doanh theo Chỉ thị số 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ; hỗ trợ 1 triệu đồng/người/tháng trong 3 tháng, từ tháng 4 đến tháng 6, cho người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động chưa đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp, lao động không có cam kết, hợp đồng lao động mất việc làm. Các trường hợp đủ điều kiện hưởng từ 2 chế độ hỗ trợ trở lên thì chỉ được hưởng 1 chế độ cao nhất.

Bên cạnh đó, dự kiến sẽ có 2 chính sách hỗ trợ đặc thù, gồm: Người lao động và người sử dụng lao động được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất trong thời gian tối đa không quá 12 tháng do ảnh hưởng của dịch Covid-19 dẫn đến giảm từ 50% số lao động thuộc diện tham gia bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội trở lên và cho phép người sử dụng lao động được hỗ trợ tiền từ quỹ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp để đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nhằm duy trì việc làm cho người lao động với thời gian hỗ trợ tối đa là 3 tháng, mức hỗ trợ tối đa là 1 triệu đồng/người/tháng.

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cho biết, tổng số các khoản hỗ trợ từ ngân sách trung ương và Ngân hàng Chính sách xã hội là 61.580 tỷ đồng (khoảng 2,6 tỷ USD), trong đó ngân sách nhà nước hỗ trợ khoảng 35.880 tỷ đồng.

Theo báo Hà Nội Mới