Cơ quan BHXH tạm dừng tiếp nhận, trả kết quả thủ tục hành chính trực tiếp đến 15/4

01/04/2020 03:22 PM


Thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19, cơ quan BHXH tạm dừng tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) trực tiếp tại Bộ phận “Một cửa” cơ quan BHXH đối với tổ chức, cá nhân từ ngày 1/4 đến hết ngày 15/4/2020.

BHXH Việt Nam vừa ban hành Công văn số 1061/BHXH-PC về việc tiếp nhận, giải quyết TTHC trong đợt cao điểm phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Theo đó, BHXH Việt Nam yêu cầu BHXH các tỉnh, thành phố thực hiện một số nhiệm vụ liên quan đến việc tiếp nhận hồ sơ, giải quyết TTHC của Ngành trong việc đẩy mạnh thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC qua giao dịch điện tử, đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 tốt nhất quyền lợi của người tham gia BHXH, BHYT, BH thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

Từ ngày 1/4/2020 đến hết ngày 15/4/2020, tạm dừng tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC trực tiếp tại bộ phận “Một cửa” của cơ quan BHXH đối với các tổ chức, cá nhân. Trong trường hợp đặc biệt, Giám đốc BHXH tỉnh, thành phố chỉ đạo tiếp nhận và giải quyết đáp ứng yêu cầu cá nhân, tổ chức đến giao dịch.

Đối với việc thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích từ ngày 1/4/2020 đến hết ngày 15/4/2020, Giám đốc BHXH các tỉnh, thành phố thống nhất với tổ chức bưu điện về việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả phù hợp với nội dung chỉ đạo tại Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19.

Đối với các TTHC của ngành BHXH thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp tỉnh, bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện thì sẽ thực hiện theo chỉ đạo của UBND địa phương.

Sau ngày 15/4/2020, việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC sẽ thực hiện theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của ngành BHXH, đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 phù hợp với chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về áp dụng các giải pháp phòng chống dịch Covid-19.

Theo báo Bảo hiểm xã hội