Hơn 1,3 triệu hộ nghèo được hỗ trợ thẻ BHYT

09/08/2019 11:13 PM


Thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia (MTQG) giảm nghèo bền vững, đến nay, cả nước đã có 44/292 xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo thoát khỏi tình trạng đặc biệt khó khăn; hơn 1,3 triệu hộ nghèo, hơn 1,2 triệu hộ cận nghèo và hộ là đồng bào dân tộc thiểu số, người dân sinh sống ở vùng đặc biệt khó khăn được hỗ trợ thẻ BHYT...

Thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia (MTQG) giảm nghèo bền vững, đến nay, cả nước đã có 44/292 xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo thoát khỏi tình trạng đặc biệt khó khăn; hơn 1,3 triệu hộ nghèo, hơn 1,2 triệu hộ cận nghèo và hộ là đồng bào dân tộc thiểu số, người dân sinh sống ở vùng đặc biệt khó khăn được hỗ trợ thẻ BHYT...


Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo số 278/TB-VPCP về Kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Trung ương các Chương trình MTQG giai đoạn 2016-2020 về đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2019 và kế hoạch 6 tháng cuối năm 2019.Theo kết luận, trong 6 tháng đầu năm 2019, việc triển khai thực hiện các Chương trình MTQG đã đạt được những kết quả tích cực. Cụ thể, về Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, cả nước đã có 4.458 xã (50,01%) đạt chuẩn nông thôn mới, tăng 620 xã (6,96%) so với cuối năm 2018; có 80/664 đơn vị cấp huyện thuộc 35 tỉnh (11,6%) đạt chuẩn nông thôn mới (tăng 16 đơn vị so với cuối năm 2018); bình quân cả nước đạt 15,26 tiêu chí/xã; không còn xã dưới 5 tiêu chí.


Như vậy, các mục tiêu về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 mà Quốc hội và Chính phủ giao đã hoàn thành và về đích sớm 18 tháng so với kế hoạch; có 30/36 địa phương ban hành văn bản cụ thể hóa các tiêu chí nông thôn mới cấp thôn, bản; 762 thôn, bản vùng khó khăn được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; 43 địa phương ban hành tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 15 địa phương ban hành tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu; có 3 địa phương phê duyệt Đề án thí điểm xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu theo hướng phát triển văn hóa gắn với du lịch, giai đoạn 2018-2025 hoặc gắn với lợi thế phát triển kinh tế0 xã hội tại địa phương; nợ đọng xây dựng cơ bản xây dựng nông thôn mới cơ bản được giải quyết.


Về Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững, cả nước có 44/292 xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo thoát khỏi tình trạng đặc biệt khó khăn; hơn 60 xã và hơn 1.000 thôn bản đủ điều kiện để hoàn thành Chương trình 135; 14 huyện hưởng cơ chế theo Nghị quyết 30a thoát khỏi tình trạng khó khăn; hỗ trợ BHYT cho hơn 1,3 triệu hộ nghèo, hơn 1,2 triệu hộ cận nghèo và các hộ là đồng bào dân tộc thiểu số, người dân sinh sống ở vùng đặc biệt khó khăn; chính sách hỗ trợ học sinh nghèo về giáo dục, đào tạo, giúp giảm tỉ lệ học sinh bỏ học, tăng tỉ lệ trẻ em đến trường: Tiểu học 99,84%; THCS 98,73%; THPT 98,21%.


Có được kết quả trên là do có sự chỉ đạo đồng bộ từ Trung ương đến địa phương, các thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện các Chương trình MTQG đã hoạt động tích cực, hiệu quả, thực hiện tốt công tác theo dõi, giám sát, đôn đốc địa bàn được phân công quản lý. Tuy nhiên, bên cạnh đó, vẫn còn một số hạn chế như: Tỉ lệ giải ngân vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Trung ương rất thấp, chỉ đạt 23%; vẫn còn chênh lệch về kết quả xây dựng nông thôn mới giữa các vùng, miền; việc triển khai thực hiện nguồn vốn hỗ trợ từ Trung ương của một số địa phương chưa đúng quy định của Luật Đầu tư công và các văn bản liên quan; tỉ lệ xã, thôn, bản vùng dân tộc thiểu số và miền núi thoát khỏi tình trạng đặc biệt khó khăn thấp.


Để khắc phục những hạn chế trên, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ yêu cầu trong những tháng cuối năm 2019, các bộ, cơ quan liên quan nghiên cứu thực hiện hiệu quả nhiệm vụ được giao trong Chương trình công tác của Ban Chỉ đạo năm 2019 và tại Thông báo số 35/TB-VPCP ngày 24/1/2019 của Văn phòng Chính phủ về Kết luận của Phó Thủ tướng tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Trung ương.


Trong đó, Bộ NN&PTNT chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan và các địa phương tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới; đồng thời, khẩn trương nghiên cứu, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt Đề án Phát triển hệ thống trung tâm cung ứng nông sản Việt Nam hiện đại giai đoạn 2019-2020 và định hướng đến năm 2030.


Bộ LĐ-TB&XH khẩn trương nghiên cứu, trình Trưởng Ban Chỉ đạo phê duyệt kế hoạch sơ kết 5 năm thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020; báo cáo đánh giá việc thực hiện chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016-2020 làm cơ sở đề xuất cho giai đoạn 2021-2025; nghiên cứu, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về chuẩn nghèo đa chiều trẻ em…


Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Ngân hàng Chính sách xã hội chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan nghiên cứu, sớm báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo về phương án nâng tỉ lệ tăng trưởng tín dụng năm 2019 từ 8% lên 10% bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 đảm nguyên tắc không tăng cấp bù chênh lệch lãi suất và chi phí quản lý của NSNN.


Ngoài ra, Bộ LĐ-TB&XH và Ủy ban Dân tộc chỉ đạo các địa phương rà soát, báo cáo tổng hợp các xã, thôn, bản thoát khỏi tình trạng đặc biệt khó khăn đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 thực chất; các thành viên Ban Chỉ đạo đẩy mạnh việc chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chương trình MTQG của các địa phương được phân công bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 đảm đúng quy định của Luật Đầu tư công và giải ngân đúng tiến độ.


Thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia (MTQG) giảm nghèo bền vững, đến nay, cả nước đã có 44/292 xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo thoát khỏi tình trạng đặc biệt khó khăn; hơn 1,3 triệu hộ nghèo, hơn 1,2 triệu hộ cận nghèo và hộ là đồng bào dân tộc thiểu số, người dân sinh sống ở vùng đặc biệt khó khăn được hỗ trợ thẻ BHYT...


Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo số 278/TB-VPCP về Kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Trung ương các Chương trình MTQG giai đoạn 2016-2020 về đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2019 và kế hoạch 6 tháng cuối năm 2019.Theo kết luận, trong 6 tháng đầu năm 2019, việc triển khai thực hiện các Chương trình MTQG đã đạt được những kết quả tích cực. Cụ thể, về Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, cả nước đã có 4.458 xã (50,01%) đạt chuẩn nông thôn mới, tăng 620 xã (6,96%) so với cuối năm 2018; có 80/664 đơn vị cấp huyện thuộc 35 tỉnh (11,6%) đạt chuẩn nông thôn mới (tăng 16 đơn vị so với cuối năm 2018); bình quân cả nước đạt 15,26 tiêu chí/xã; không còn xã dưới 5 tiêu chí.


Như vậy, các mục tiêu về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 mà Quốc hội và Chính phủ giao đã hoàn thành và về đích sớm 18 tháng so với kế hoạch; có 30/36 địa phương ban hành văn bản cụ thể hóa các tiêu chí nông thôn mới cấp thôn, bản; 762 thôn, bản vùng khó khăn được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; 43 địa phương ban hành tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 15 địa phương ban hành tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu; có 3 địa phương phê duyệt Đề án thí điểm xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu theo hướng phát triển văn hóa gắn với du lịch, giai đoạn 2018-2025 hoặc gắn với lợi thế phát triển kinh tế0 xã hội tại địa phương; nợ đọng xây dựng cơ bản xây dựng nông thôn mới cơ bản được giải quyết.


Về Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững, cả nước có 44/292 xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo thoát khỏi tình trạng đặc biệt khó khăn; hơn 60 xã và hơn 1.000 thôn bản đủ điều kiện để hoàn thành Chương trình 135; 14 huyện hưởng cơ chế theo Nghị quyết 30a thoát khỏi tình trạng khó khăn; hỗ trợ BHYT cho hơn 1,3 triệu hộ nghèo, hơn 1,2 triệu hộ cận nghèo và các hộ là đồng bào dân tộc thiểu số, người dân sinh sống ở vùng đặc biệt khó khăn; chính sách hỗ trợ học sinh nghèo về giáo dục, đào tạo, giúp giảm tỉ lệ học sinh bỏ học, tăng tỉ lệ trẻ em đến trường: Tiểu học 99,84%; THCS 98,73%; THPT 98,21%.


Có được kết quả trên là do có sự chỉ đạo đồng bộ từ Trung ương đến địa phương, các thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện các Chương trình MTQG đã hoạt động tích cực, hiệu quả, thực hiện tốt công tác theo dõi, giám sát, đôn đốc địa bàn được phân công quản lý. Tuy nhiên, bên cạnh đó, vẫn còn một số hạn chế như: Tỉ lệ giải ngân vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Trung ương rất thấp, chỉ đạt 23%; vẫn còn chênh lệch về kết quả xây dựng nông thôn mới giữa các vùng, miền; việc triển khai thực hiện nguồn vốn hỗ trợ từ Trung ương của một số địa phương chưa đúng quy định của Luật Đầu tư công và các văn bản liên quan; tỉ lệ xã, thôn, bản vùng dân tộc thiểu số và miền núi thoát khỏi tình trạng đặc biệt khó khăn thấp.


Để khắc phục những hạn chế trên, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ yêu cầu trong những tháng cuối năm 2019, các bộ, cơ quan liên quan nghiên cứu thực hiện hiệu quả nhiệm vụ được giao trong Chương trình công tác của Ban Chỉ đạo năm 2019 và tại Thông báo số 35/TB-VPCP ngày 24/1/2019 của Văn phòng Chính phủ về Kết luận của Phó Thủ tướng tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Trung ương.


Trong đó, Bộ NN&PTNT chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan và các địa phương tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới; đồng thời, khẩn trương nghiên cứu, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt Đề án Phát triển hệ thống trung tâm cung ứng nông sản Việt Nam hiện đại giai đoạn 2019-2020 và định hướng đến năm 2030.


Bộ LĐ-TB&XH khẩn trương nghiên cứu, trình Trưởng Ban Chỉ đạo phê duyệt kế hoạch sơ kết 5 năm thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020; báo cáo đánh giá việc thực hiện chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016-2020 làm cơ sở đề xuất cho giai đoạn 2021-2025; nghiên cứu, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về chuẩn nghèo đa chiều trẻ em…


Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Ngân hàng Chính sách xã hội chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan nghiên cứu, sớm báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo về phương án nâng tỉ lệ tăng trưởng tín dụng năm 2019 từ 8% lên 10% bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 đảm nguyên tắc không tăng cấp bù chênh lệch lãi suất và chi phí quản lý của NSNN.


Ngoài ra, Bộ LĐ-TB&XH và Ủy ban Dân tộc chỉ đạo các địa phương rà soát, báo cáo tổng hợp các xã, thôn, bản thoát khỏi tình trạng đặc biệt khó khăn đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 thực chất; các thành viên Ban Chỉ đạo đẩy mạnh việc chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chương trình MTQG của các địa phương được phân công bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 đảm đúng quy định của Luật Đầu tư công và giải ngân đúng tiến độ.


Nguồn: baobaohiemxahoi.vn.