Số / Ký hiệu: 30/QĐ-BHXH
Trích yếu: Quyết định số 30/QĐ-BHXH ngày 31/01/2020 của BHXH tỉnh Lạng Sơn về việc kiện toàn Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử Bảo hiểm xã hội tỉnh Lạng Sơn.
Loại văn bản:
Văn bản BHXH tỉnh
Cơ quan ban hành:
Lĩnh vực:
Tải tệp đính kèm:
Người kí:
Đỗ Văn Khoan
Ngày ban hành:
31/01/2020
Ngày có hiệu lực:
31/01/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lưc
Nội dung văn bản
30/QĐ-BHXH: Quyết định số 30/QĐ-BHXH ngày 31/01/2020 của BHXH tỉnh Lạng Sơn về việc kiện toàn Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử Bảo hiểm xã hội tỉnh Lạng Sơn.
Nội dung trong tệp đính kèm
  • VĂN BẢN LIÊN QUAN