Số / Ký hiệu: 30/KH-SYT
Trích yếu: Kế hoạch số 30/KH-SYT ngày 04/02/2020 của Sở Y tế tỉnh Lạng Sơn về khám, lập hồ sơ sức khỏe điện tử năm 2020
Loại văn bản:
Văn bản UBND tỉnh
Cơ quan ban hành:
Lĩnh vực:
Người kí:
Ngày ban hành:
04/02/2020
Ngày có hiệu lực:
04/02/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lưc
Nội dung văn bản
30/KH-SYT: Kế hoạch số 30/KH-SYT ngày 04/02/2020 của Sở Y tế tỉnh Lạng Sơn về khám, lập hồ sơ sức khỏe điện tử năm 2020
Nội dung trong tệp đính kèm
  • VĂN BẢN LIÊN QUAN