Số / Ký hiệu: 462/HDLN-SLĐTBXH-STC-BHXH
Trích yếu: Hướng dẫn số 462/HDLN-SLĐTBXH-STC-BHXH ngày 30/3/2020 của Sở Lao động thương binh và xã hội, sở Tài chính, BHXH tỉnh Lạng Sơn về quy trình lập hồ sơ đề nghị tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất đối với doanh nghiệp gặp khó khăn do dịch Covid-19
Ngày ban hành:
30/03/2020
Ngày có hiệu lực:
30/03/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lưc
Nội dung văn bản
462/HDLN-SLĐTBXH-STC-BHXH: Hướng dẫn số 462/HDLN-SLĐTBXH-STC-BHXH ngày 30/3/2020 của Sở Lao động thương binh và xã hội, sở Tài chính, BHXH tỉnh Lạng Sơn về quy trình lập hồ sơ đề nghị tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất đối với doanh nghiệp gặp khó khăn do dịch Covid-19
Nội dung trong tệp đính kèm
  • VĂN BẢN LIÊN QUAN