Số / Ký hiệu: 287/BHXH-QLT
Trích yếu: Công văn số 287/BHXH-QLT ngày 27/3/2020 của BHXH tỉnh Lạng Sơn về việc hướng dẫn tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đối với doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19
Loại văn bản:
Văn bản BHXH tỉnh
Cơ quan ban hành:
Lĩnh vực:
Người kí:
Ngày ban hành:
27/03/2020
Ngày có hiệu lực:
27/03/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lưc
Nội dung văn bản
287/BHXH-QLT: Công văn số 287/BHXH-QLT ngày 27/3/2020 của BHXH tỉnh Lạng Sơn về việc hướng dẫn tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đối với doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19
Nội dung trong tệp đính kèm
  • VĂN BẢN LIÊN QUAN