Số / Ký hiệu: 24/2020/TT-BTC
Trích yếu: Thông tư số 24/2020/TT-BTC ngày 13/4/2020 của Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 20/2016/TT-BTC ngày 03/02/2016 của Bộ Tài chính
Loại văn bản:
Nghị định - Quyết định CP
Cơ quan ban hành:
Lĩnh vực:
Người kí:
Ngày ban hành:
13/04/2020
Ngày có hiệu lực:
13/04/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lưc
Nội dung văn bản
24/2020/TT-BTC: Thông tư số 24/2020/TT-BTC ngày 13/4/2020 của Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 20/2016/TT-BTC ngày 03/02/2016 của Bộ Tài chính
Nội dung trong tệp đính kèm
  • VĂN BẢN LIÊN QUAN