Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • DANH SÁCH VĂN BẢN (112)
Trích yếu: Công văn số 503/VPCP-TH ngày 18/01/2020 của Văn phòng chính phủ về việc triển khai ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước
Ngày ban hành:
18/01/2020
Ngày có hiệu lực:
18/01/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Thông tư số 30/2019/TT-BLĐTBXH ngày 26/12/2019 của Bộ Lao động – Thương binh và xã hội hướng dẫn lập danh sách đối tượng tham gia BHYT do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quản lý
Ngày ban hành:
26/12/2019
Ngày có hiệu lực:
26/12/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Kế hoạch số 126-KH-TU ngày 14/02/2020 của Tỉnh ủy Lạng Sơn về thực hiện Nghị quyết số 50-NQ/TW ngày 20/8/2019 của Bộ Chính trị về định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030
Ngày ban hành:
14/02/2020
Ngày có hiệu lực:
14/02/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Công văn số 133/BHXH-TCCB ngày 18/02/2020 của BHXH tỉnh Lạng Sơn về việc tăng cường công tác bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 vệ tại trụ sở làm việc
Ngày ban hành:
18/02/2020
Ngày có hiệu lực:
18/02/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quyết định số 166/QĐ-TTg ngày 23/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020
Ngày ban hành:
23/01/2020
Ngày có hiệu lực:
23/01/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Công văn số 152/CV-BCĐ ngày 10/02/2020 của Ban chỉ đạo phòng chống dịch nCoV tỉnh Lạng Sơn về việc hướng dẫn cách ly y tế tại nhà, nơi cư trú để phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp di chủng mới của vi rút Corona
Ngày ban hành:
10/02/2020
Ngày có hiệu lực:
10/02/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Kế hoạch số 370/KH-BHXH ngày 10/02/2020 của BHXH Việt Nam về thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ
Ngày ban hành:
10/02/2020
Ngày có hiệu lực:
10/02/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Công văn số 362/BTP-PBGDPL ngày 07/02/2020 của Bộ Tư pháp về việc tăng cường tổ chức phổ biến giáo dục pháp luật về các vấn đề dư luận xã hội quan tâm
Ngày ban hành:
07/02/2020
Ngày có hiệu lực:
07/02/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực