Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • DANH SÁCH VĂN BẢN (112)
Trích yếu: Công văn số 122/SYT-NVY ngày 04/02/2020 của Sở Y tế tỉnh Lạng Sơn về việc thông tin đường dây nóng chỉ đạo, tư vấn, điều trị người bệnh nghị nCoV
Ngày ban hành:
04/02/2020
Ngày có hiệu lực:
04/02/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Công văn số 89/SVHTTDL-QLTDTT ngày 06/02/2020 của Sở Văn hóa, thể thao và du lịch tỉnh Lạng Sơn về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra trong hoạt động thể thao
Ngày ban hành:
06/02/2020
Ngày có hiệu lực:
06/02/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử
Ngày ban hành:
03/02/2020
Ngày có hiệu lực:
03/02/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Công văn số 149/BHXH-CNTT ngày 15/01/2020 của BHXH Việt Nam về việc liên thông dữ liệu khai sinh với Bộ Tư pháp
Ngày ban hành:
15/01/2020
Ngày có hiệu lực:
15/01/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Công văn số 320/BHXH-VP ngày 06/02/2020 của BHXH Việt Nam về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra
Ngày ban hành:
06/02/2020
Ngày có hiệu lực:
06/02/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quyết định số 237/QĐ-BYT ngày 31/01/2020 của Bộ Y tế về việc ban hành Kế hoạch đáp ứng với từng cấp độ dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV).
Ngày ban hành:
31/01/2020
Ngày có hiệu lực:
31/01/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Kế hoạch số 17/KH-UBND ngày 22/01/2020 của UBND tỉnh Lạng Sơn về triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020.
Ngày ban hành:
22/01/2020
Ngày có hiệu lực:
22/01/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Công văn số 280/BHXH-CSYT ngày 31/01/2020 của BHXH Việt Nam về việc phối hợp thực hiện thanh toán chi phí điều trị nghi ngờ nhiễm virus Corona.
Ngày ban hành:
31/01/2020
Ngày có hiệu lực:
31/01/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực