Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • Văn bản BHXH Việt Nam (26)
Trích yếu: Công văn số 779/BHXH-CNTT ngày 13/3/2020 của BHXH Việt nam về việc triển khai tin nhắn thông báo mã số BHXH để khai báo y tế điện tử
Ngày ban hành:
13/03/2020
Ngày có hiệu lực:
13/03/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Công văn số 820/BHXH-VP ngày 13/3/2020 của BHXH Việt Nam về việc tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra
Ngày ban hành:
19/03/2020
Ngày có hiệu lực:
19/03/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quyết định số 352/QĐ-BHXH ngày 06/3/2020 của BHXH Việt Nam ban hành Quy chế hoạt động của Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử ngành BHXH
Ngày ban hành:
06/03/2020
Ngày có hiệu lực:
06/03/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Kế hoạch số 370/KH-BHXH ngày 10/02/2020 của BHXH Việt Nam về thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ
Ngày ban hành:
10/02/2020
Ngày có hiệu lực:
10/02/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Công văn số 149/BHXH-CNTT ngày 15/01/2020 của BHXH Việt Nam về việc liên thông dữ liệu khai sinh với Bộ Tư pháp
Ngày ban hành:
15/01/2020
Ngày có hiệu lực:
15/01/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Công văn số 320/BHXH-VP ngày 06/02/2020 của BHXH Việt Nam về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra
Ngày ban hành:
06/02/2020
Ngày có hiệu lực:
06/02/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Công văn số 280/BHXH-CSYT ngày 31/01/2020 của BHXH Việt Nam về việc phối hợp thực hiện thanh toán chi phí điều trị nghi ngờ nhiễm virus Corona.
Ngày ban hành:
31/01/2020
Ngày có hiệu lực:
31/01/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Kế hoạch số 262/KH-BHXH ngày 22/01/2020 của BHXH Việt Nam về thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021”.
Ngày ban hành:
22/01/2020
Ngày có hiệu lực:
22/01/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực