HUYỆN SA PA

19/11/2018 04:50 PM


ĐIỂM THU BHXH TỰ NGUYỆN, BHYT HỘ GIA ĐÌNH


TT Tên đại lý thu, điểm thu Họ và tên nhân viên đại lý thu Số điện thoại của nhân viên đại lý thu Địa chỉ giao dịch Số điện thoại đường dây nóng của cơ quan BHXH huyện
Đại lý thu bưu điện huyện Sa Pa
1
Điểm thu Bưu cục Sa Pa
Lê Thị Hoài Thương 0168 653 7578 Đường Điện Biên Phủ, Tổ 4A, thị trấn Sa Pa, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai 02143.871.394
Nguyễn Thị Oanh 091 788 8091
Nguyễn Thị Thùy  
Dương Thanh Xuân 088 847 8847
2 Điểm thu Bưu cục Hàm Rồng Trần Ngọc Hòa 088 856 5567 Số 006 Thạch Sơn, thị trấn Sa Pa, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai 02143.871.394
Dương Thị Ánh Tuyết 091 243 3609
Đào Thúy Nga 091 116 1171
 Đại lý thu Hội nông dân huyện Sa Pa
1 Điểm thu số 1 Chảo Láo Lù (Chiến)    xã Trung Chải, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai 02143.871.394
2 Điểm thu số 2 Má A Sình    xã Sa Pả, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai 02143.871.394
3 Điểm thu số 3 Giàng A Lung    xã Tả Phìn, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai 02143.871.394
4 Điểm thu số 4 Chảo Duần Siểu    xã Bản Khoang, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai 02143.871.394
5 Điểm thu số 5 Sùng A Lử    xã Tả Giàng Phìn, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai 02143.871.394
6 Điểm thu số 6 Vàng A Sáu    xã San Sả Hồ, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai 02143.871.394
7 Điểm thu số 7 Lý A Dế    xã Hầu Thào, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai 02143.871.394
8 Điểm thu số 8 Lồ A Măng    xã Lao Chải, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai 02143.871.394
9 Điểm thu số 9 Giàng A Cả     xã Tả Van, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai 02143.871.394
10 Điểm thu số 10 Châu A Khoa     xã Sử Pán, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai 02143.871.394
11 Điểm thu số 11 Giàng A Chớ     xã Thanh Kim, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai 02143.871.394
12 Điểm thu số 12 Chảo Vạn Nhàn     xã Bản Phùng, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai 02143.871.394
13 Điểm thu số 13 Hoàng Văn Sường     xã Bản Hồ, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai 02143.871.394
14 Điểm thu số 14 Tẩn Duần Quẩy     xã Thanh Phú, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai 02143.871.394
15 Điểm thu số 15 Đào A Hạnh     xã Nậm Sài, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai 02143.871.394
16 Điểm thu số 16 Vù A Xá     xã Nậm Cang, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai 02143.871.394
17 Điểm thu số 17 Chào Dùng Quẩy     xã Suối Thầu, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai 02143.871.394
18 Điểm thu số 18 Trịnh Thị Huệ     Thị trấn Sa Pa, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai 02143.871.394