HUYỆN BÁT XÁT

19/11/2018 05:01 PM


ĐIỂM THU BHXH TỰ NGUYỆN, BHYT HỘ GIA ĐÌNH


TT Tên đại lý thu, điểm thu Họ và tên nhân viên đại lý thu Số điện thoại của nhân viên đại lý thu Địa chỉ giao dịch Số điện thoại đường dây nóng của cơ quan BHXH huyện
Đại lý thu UBND TT.Bát Xát
1 Điểm thu số 1 Vũ Minh Nguyệt 0355472598 Tổ 7, Thị trấn Bát Xát, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai 02143.883.117
Đại lý thu UBND xã Quang Kim
1 Điểm thu số 1 Đỗ Chung Thủy 0987042686 Thôn An Thành, xã Quang Kim, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai 02143.883.117
2 Điểm thu số 2 Đào Thị Mai 0973560088 Thôn Kim Thành, xã Quang Kim, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai
Đại lý thu UBND xã Bản Qua
1 Điểm thu số 1 Lù Văn Bình 0334942538 Thôn Tân Bảo, xã Bản Qua, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai 02143.883.117
Đại lý thu UBND xã Bản Vược
1 Điểm thu số 1 La Thị Kìn 0976778595 Thôn Km0, xã Bản Vược, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai 02143.883.117
Đại lý thu UBND xã Cốc San
1 Điểm thu số 1 Nông Thị Lương 0977742131 Thôn Tòng Chú 3, xã Cốc San, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai 02143.883.117
Đại lý thu Bưu điện huyện Bát Xát
1
Điểm thu Bưu cục Bát Xát
Vũ Thị Diệu Mai 088 891 0678 Số 477 Hùng Vương, tổ 4, thị trấn Bát Xát, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai 02143.883.117
Nguyễn Vũ Long 091 186 6266
Trần Thúy Hà 091 769 2338
Phạm Thị Thanh Hương 094 652 5000
Trần Thị Dạ Thảo 094 887 5675
Lê Đức Anh 091 434 8833
2 Điểm thu Bưu điện văn hóa xã Bản Qua Đào Thị Tâm 0167 472 5271 Bản Vai, xã Bản Qua, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai 02143.883.117
3 Điểm thu Bưu điện văn hóa xã Bản Vược Trần Thị Dạ Thảo 094 887 5675 Km0, xã Bản Vược, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai 02143.883.117
Bùi Thị Ngọc  
4 Điểm thu Bưu điện văn hóa xã Trịnh Tường Vũ Thị Tơ 0168 755 5953 Thôn Phố Mới 1, xã Trịnh Tường, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai 02143.883.117
5 Điểm thu Bưu điện văn hóa xã Cốc Mỳ Vũ Thị Tơ 0168 755 5953 Thôn Bầu Bàng, xã Cốc Mỳ, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai 02143.883.117
6 Điểm thu Bưu điện văn hóa xã Cốc San Nông Thị Hương 0125 883 4092 Thôn Tòng Chú 3, xã Cốc San, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai 02143.883.117
7 Điểm thu Bưu điện văn hóa xã Quang Kim Lê Đức Anh 091 434 8833 Thôn An Thành, xã Quang Kim, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai 02143.883.117
8 Điểm thu Bưu điện văn hóa xã Mường Vi Trần Thị Thắm 096 568 6225 Thôn Làng Mới, xã Mường Vi, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai 02143.883.117
Đại lý thu Hội nông dân huyện Bát Xát
1 Điểm thu số 1 Hoàng Thị Phấn 0979181300 Thôn Đông Căm, xã Mường Vi, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai 02143.883.117
2 Điểm thu số 2 Hoàng Văn Năm 0385990274 Thôn Km0, xã Bản Vược, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai 02143.883.117
3 Điểm thu số 3 Lý Tả Mẩy 0348196003 Thôn Km4, xã Bản Vược, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai 02143.883.117
4 Điểm thu số 4 Hoàng Xuân Nghì 0373984626 Thôn 3, xã Bản Vược, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai 02143.883.117
5 Điểm thu số 5 Nguyễn Thị Thương Huyền 0387271732 Thôn Bản Qua I, xã Bản Qua, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai 02143.883.117
6 Điểm thu số 6 Lý Tả Mẩy 0382868255 Thôn Tả Ngảo, xã Bản Qua, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai 02143.883.117
7 Điểm thu số 7 Phan Văn Chức 0869938961 Thôn Bản Qua II, xã Bản Qua, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai 02143.883.117
8 Điểm thu số 8 Vàng Văn Sìn 0986722287 Thôn Làng Quang, xã Quang Kim, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai 02143.883.117
9 Điểm thu số 9 Trần Thị Chín 0382415925 Thôn An Thành, xã Quang Kim, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai 02143.883.117
10 Điểm thu số 10 Cồ Như Diệp 02143501056 Tổ 10, Thị trấn Bát Xát, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai 02143.883.117