HUYỆN VĂN BÀN

19/11/2018 04:38 PM


ĐIỂM THU BHXH TỰ NGUYỆN, BHYT HỘ GIA ĐÌNH


TT Tên đại lý thu, điểm thu Họ và tên nhân viên đại lý thu Số điện thoại của nhân viên đại lý thu Địa chỉ giao dịch Số điện thoại đường dây nóng của cơ quan BHXH huyện
Đại lý thu Bưu điện huyện Văn Bàn
1
Điểm thu Bưu cục Văn Bàn
Hoàng Thị Thu Thủy 094 116 2588 Tổ 7, Thị trấn Khánh Yên, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai 02143.882.157
Vũ Thị Kim Oanh 091 565 9666
Nguyễn Thị Thu Hương 0125 588 2389
2 Điểm thu Bưu điện văn hóa xã Khánh Yên Trung Lục Thị Hưng 0123 450 4103 Thôn Trung Tâm, xã Khánh Yên Trung, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai 02143.882.157
3 Điểm thu Bưu điện văn hóa xã Khánh Yên Thượng Nguyễn Thị Hạnh 0125 973 2593 Thôn Yên Thành, xã Khánh Yên Thượng, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai 02143.882.157
4 Điểm thu Bưu điện văn hóa xã Khánh Yên Hạ Hoàng Thị Thiệp 091 205 3842 Thôn Độc Lập, xã Khánh Yên Hạ, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai 02143.882.157
5 Điểm thu Bưu điện văn hóa xã Liêm Phú Hoàng Thị Thiết 0125 296 0205 Thôn Giằng, xã Liêm Phú, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai 02143.882.157
6 Điểm thu Bưu điện văn hóa xã Chiềng Ken Hoàng Thị Thiết 0125 296 0205 Thôn Chiềng 3, xã Chiềng Ken, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai 02143.882.157
7 Điểm thu Bưu điện văn hóa xã Nậm Tha Triệu Thị Mấy 091 895 2126 Thôn Cóc, xã Nậm Tha, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai 02143.882.157
8 Điểm thu Bưu cục Võ Lao Nguyễn Thị Sinh 091 467 2206 Thị tứ Võ Lao, xã Võ Lao, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai 02143.882.157
Hoàng Thị Nghĩa 0122 339 4934
9 Điểm thu Bưu điện văn hóa xã Văn Sơn Bùi Thị Huệ 0165 795 3885 Thôn Trung Sơn, xã Văn Sơn, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai 02143.882.157
10 Điểm thu Bưu điện văn hóa xã Dần Thàng Trương Thị Huệ 091 821 0055 Thôn Nậm Tăm, xã Dần Thàng, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai 02143.882.157
11 Điểm thu Bưu điện văn hóa xã Hòa Mạc Hà Thị Lệ Thu 0163 856 4094 Thôn Thái Hoà, xã Hòa Mạc, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai 02143.882.157
12 Điểm thu Bưu điện văn hóa xã Nậm Mả Vi Xuân Tế 0165 226 2902 Thôn Nậm Mả, xã Nậm Mả, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai 02143.882.157
13 Điểm thu Bưu điện văn hóa xã Nậm Dạng Bàn Thị Mấy 0125 677 1031 Thôn Nậm Kẹn, xã Nậm Dạng, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai 02143.882.157